Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015

Kazalo

In 106/2013 Os-1069/15, Stran 1701
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici - svetnici v izvršilni zadevi upnika Terca, upravljanje, vzdrževanje in promet z nepremičninami, d.o.o., Šentrupert 124, Šentrupert, ki ga zastopa zak. zast. odv. Luka Jukič, Zadružna cesta 16, Črnomelj, zoper dolžnika Martina Žnidaršič, Ulica Staneta Rozmana 13, Črnomelj, zaradi izterjave 417,44 EUR s pripadki, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, dne 14. januarja 2015 postavlja začasnega zastopnika dolžniku Martinu Žnidaršiču, Ulica Staneta Rozmana 13, Črnomelj.
Začasni zastopnik je odv. Luka Jukič, Zadružna cesta 16, Črnomelj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 14. 1. 2015

AAA Zlata odličnost