Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015

Kazalo

Ob-3008/15, Stran 1692
Svet zavoda Gimnazije Ormož, Hardek 5a, 2270 Ormož, na podlagi ZOFVI in sklepa 2. redne seje Sveta zavoda z dne 10. 9. 2015, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS. št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D).
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Predviden začetek dela bo 1. 1. 2016.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom, programom vodenja zavoda) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Gimnazije Ormož, Hardek 5a, 2270 Ormož, z oznako »Prijava za razpis ravnatelja/ravnateljice« in s pripisom »Ne odpiraj«.
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Gimnazije Ormož

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti