Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Ulan Batorju, v Mongoliji
2. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Ulan Batorju, v Mongoliji
3. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Nairobiju, v Republiki Keniji
4. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Nairobiju, v Republiki Keniji

MINISTRSTVA

5. Pravilnik o kakovosti izdelkov iz žit
6. Odredba o programu specializacije iz laboratorijske medicinske genetike
22. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

BANKA SLOVENIJE

7. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2013

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

8. Spremembe in dopolnitve Statuta Združenja mestnih občin Slovenije

OBČINE

Cerknica

9. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – za del območja BG 19/1 in območje BG 19/4 v naselju Begunje pri Cerknici
10. Odlok o razglasitvi Tabora (EŠD 7830) ter cerkve Marijinega rojstva (EŠD 66) v Cerknici za kulturni spomenik lokalnega pomena
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – sprememba št. 2
12. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoti urejanja prostora GJ 08/1 in GJ 08/2 na Gorenjem Jezeru

Črnomelj

13. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Črnomelj
14. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj
15. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Črnomelj
16. Odlok o oglaševanju, plakatiranju ter turistični in drugi obvestilni signalizaciji v Občini Črnomelj

Divača

17. Odlok o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača

Ljubljana

18. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Škocjan

19. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škocjan
20. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Škocjan

Tišina

21. Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2014

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti