Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014

Kazalo

7. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2013, stran 12.

Na podlagi tretjega odstavka 24. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10) objavlja Banka Slovenije
P O V P R E Č N E E F E K T I V N E O B R E S T N E M E R E
za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2013
Povprečne efektivne obrestne mere, izračunane na način iz 23. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10), ki so jih banke in hranilnice uporabljale za določene ročnosti in zneske potrošniških kreditov so po stanju na dan 1. 12. 2013 znašale:
+----------------------------------+-----------------------+
|     Standardizirani     |    Povprečne    |
|    potrošniški kredit     | efektivne obrestne  |
|                 |   mere (v %)*   |
+----------------------------------+-----------------------+
|        1         |      2      |
+----------------------------------+-----------------------+
|                 |            |
|  2 meseca     200 EUR   |    173,5**    |
|                 |            |
|  4 mesece     500 EUR   |     58,1     |
|                 |            |
|  6 mesecev     1.000 EUR  |     26,1     |
|                 |            |
|  12 mesecev    2.000 EUR  |     14,4     |
|                 |            |
|  36 mesecev    4.000 EUR  |     10,2     |
|                 |            |
|   10 let     20.000 EUR  |     6,6     |
|                 |            |
+----------------------------------+-----------------------+
* Valuta kredita EUR
** V tem razredu ni bilo sklenjenih poslov.
Ljubljana, dne 2. januarja 2014
mag. Janez Fabijan l.r.
namestnik guvernerja