Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014

Kazalo

Ob-4643/13 , Stran 30
Ob-4643/13
Dne 30. 12. 2013 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kopru predložen notarski zapis skupnega načrta čezmejne združitve, opr. št. SV 993/13 z dne 23. 12. 2013, sklenjen med prevzemno družbo NOVOFUNDLANDEC, upravljanje z nepremičninami, d.o.o., Partizanska cesta 37A, 6210 Sežana, Republika Slovenija, matična št. 6366619000, in prevzeto družbo SEAFAR SA, 127 Rue de Muehlenbach, L-2168 Luxembourg, Veliko vojvodstvo Luksemburg. Na sedežu družbe NOVOFUNDLANDEC d.o.o., Partizanska cesta 37A, 6210 Sežana, bo mesec dni pred sprejetjem sklepa družbenika o soglasju za čezmejno združitev, družbeniku na vpogled notarski zapis skupnega načrta čezmejne združitve, opr. št. SV 993/13 z dne 23. 12. 2013, in ostale listine iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1. Družba bo svojemu družbeniku na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izročila prepise navedenih listin. 1. pravnoorganizacijska oblika, firma in sedež vsake družbe, ki se čezmejno združuje: a) Pravnoorganizacijska oblika prevzemne družbe: družba z omejeno odgovornostjo. Firma prevzemne družbe: NOVOFUNDLANDEC, upravljanje z nepremičninami, d.o.o. Sedež prevzemne družbe: Sežana, Republika Slovenija. Poslovni naslov prevzemne družbe: Partizanska cesta 37A, 6210 Sežana. b) Pravnoorganizacijska oblika prevzete družbe: delniška družba (anonimna družba). Firma prevzete družbe: SEAFAR SA. Sedež prevzete družbe: Luxembourg, Grand-Duche de Luxembourg. Poslovni naslov prevzete družbe: 127 Rue de Muehlenbach, L-2168 Luxembourg, Grand-Duche de Luxembourg. 2. registrski organi, pri katerih so za vsako družbo, ki se čezmejno združuje, shranjene listine iz drugega odstavka 3. člena Direktive 68/151/EGS, in številke, pod katerimi so te družbe vpisane v register: NOVOFUNDLANDEC, upravljanje z nepremičninami, d.o.o. – prevzemna družba: registrski organ je Okrožno sodišče v Kopru, Ferrarska ulica 9, 6000 Koper. Družba je bila vpisana v sodni/poslovni register Republike Slovenije dne 26. 4. 2013 pod srg številko: 2013/17831 in z matično št. 6366619000. SEAFAR SA – prevzeta družba: ustanovljena je bila dne 28. 3. 2001 in dne 13. 4. 2001 vpisana v poslovni register družb Velikega vojvodstva Luksemburg, ki je tudi registrski organ za citirano družbo. Družba je v poslovni register družb vpisana pod številko: B 81.426. 3. način za uveljavitev pravic upnikov in imetnikov deležev vsake od družb, ki se čezmejno združuje, in naslov, na katerem lahko brezplačno pridobijo popolne informacije o tem: Upniki in imetniki deležev vsake od obeh družb, ki sta udeleženi pri čezmejni združitvi, imajo pravico zahtevati zavarovanje za svoje nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če tako zavarovanje zahtevajo v šestih mesecih po vpisu čezmejne združitve v register. Upniki lahko to pravico uveljavljajo samo, če verjetno izkažejo, da je zaradi čezmejne združitve ogrožena izpolnitev njihovih terjatev. Pravice zahtevati zavarovanje nimajo tisti upniki, ki imajo ob morebitnem stečajnem postopku pravico do prednostnega poplačila. Naslov, na katerem lahko upniki in imetniki deležev vsake od obeh družb, ki sta udeleženi pri čezmejni združitvi, pridobijo popolne informacije o tem je: NOVOFUNDLANDEC d.o.o., Partizanska cesta 37A, 6210 Sežana, Slovenija.
NOVOFUNDLANDEC d.o.o. SEAFAR SA