Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014

Kazalo

VL 159598/2013 Os-4572/13 , Stran 32
VL 159598/2013 Os-4572/13
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice, zoper dolžnika: 1. Šinko Dean, 2. Šinko Karmen, po izvršitelju izv. Janko Zorčič dne 18. 11. 2013 zarubilo nepremičnino, to je stanovanje št. 27, v 4. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Maistrova 2 v Brežicah, v skupni izmeri 85,80 m2, ki se nahaja v stavbi št. 166, katera stoji na parc. št. 278/2, k.o. 1300 Brežice, ki je v lasti dolžnikov 1. Dean Šinko, 2. Karmen Šinko, vsakega do ½. Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Brežicah dne 17. 12. 2013

AAA Zlata odličnost