Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014

Kazalo

VL 198288/2009 Os-4348/13 , Stran 34
VL 198288/2009 Os-4348/13
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Filipov, Petrovič, Jeraj in partnerji, o.p. d.o.o., Tomšičeva ulica 3, Ljubljana, proti dolžnici Eleni Ostojich, Obala 144, Portorož, zaradi izterjave 6.278,07 EUR s pp, sklenilo: dolžnici se kot začasna zastopnica v izvršilni zadevi opr. št. VL 198288/2009 postavi odvetnica Monika Mavsar iz Portoroža. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico v postopku vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu dne 6. 11. 2013