Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014

Kazalo

N 48/2013 Os-4571/13 , Stran 34
N 48/2013 Os-4571/13
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Poloni Klančič v nepravdni zadevi predlagatelja Cvetko Sever, Preserje 94, Branik, ki ga zastopa odv. Metod Ceket iz Ajdovščine zoper nasprotne udeležence: 1. Mestna občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, 2. Valerija Birsa, Branik 101, Branik, 3. Cvetka Gec, Krajna vas 40, Dutovlje, 4. Silvan Sever, Preserje 101, Branik in 5. Sonja Periatti, Via Panzera 5, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča, zaradi sodne ureditve meje, zunaj naroka dne 11. 12. 2012 sklenilo: Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se 5. nasprotni udeleženki Sonji Periatti, Via Panzera 5, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča, postavi začasna zastopnica, odvetnica Ana Jug iz Nove Gorice, ki bo zastopala nasprotno udeleženko v nepravdni zadevi N 48/2013 vse dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici dne 11. 12. 2013