Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014

Kazalo

VL 153481/2013 Os-4573/13 , Stran 32
VL 153481/2013 Os-4573/13
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice, zoper dolžnico Slobodanko Mitrović, Ulica bratov Gerjovičev 52, Dobova, po izvršitelju Janku Zorčiču dne 2. 12. 2013 zarubilo nepremičnino, to je enosobno stanovanje št. 9, v I. nadstropju večstanovanjskega objekta, ki se nahaja v stavbi ID št. 1, na naslovu Ulica bratov Gerjovičev 52 v Dobovi, v skupni izmeri 41,40 m2, k.o. 1296, parc. št. 225/8, ki je v lasti dolžnice Slobodanke Mitrović, Ulica bratov Gerjovičev 52, Dobova. Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Brežicah dne 17. 12. 2013