Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014

Kazalo

18. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, stran 60.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, v skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 in naslednji) in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 33/13) objavlja
C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 62, se določijo nove cene toplote:
+--------------+-------+-----------+-------------+----------+-----------+
|  Tarifna  | Enota |Cena brez |  Dodatek  | 22 % DDV | Končna  |
|  skupina  |    | DDV na  |za povečanje |     |cena z DDV |
|       |    | enoto  | energetske |     | na enoto |
|       |    |      |učinkovitosti|     |      |
|       |    |      | na enoto  |     |      |
+--------------+-------+-----------+-------------+----------+-----------+
|GOSPODINJSKI |    |      |       |     |      |
|ODJEM     |    |      |       |     |      |
|za dobavljene |    |      |       |     |      |
|količine   |    |      |       |     |      |
|– za obračun |    |      |       |     |      |
|po toplotnem |    |      |       |     |      |
|števcu    |    |      |       |     |      |
|za priključno |    |      |       |     |      |
|moč      |EUR/MWh|  47,5054 |    0,5000|  10,5612|  58,5666|
|– za obračun |    |      |       |     |      |
|po toplotnem |    |      |       |     |      |
|števcu    |    |      |       |     |      |
|in obračun po |EUR/MW/|8.665,9755 |       |1.906,5146|10.572,4901|
|vodomeru   |  leto|      |       |     |      |
+--------------+-------+-----------+-------------+----------+-----------+
|NEGOSPODINJSKI|    |      |       |     |      |
|ODJEM     |    |      |       |     |      |
|za dobavljene |    |      |       |     |      |
|količine   |    |      |       |     |      |
|– za obračun |    |      |       |     |      |
|po toplotnem |    |      |       |     |      |
|števcu    |    |      |       |     |      |
|za priključno |    |      |       |     |      |
|moč      |EUR/MWh|  52,8904 |    0,5000|  11,7459|  65,1363|
|– za obračun |    |      |       |     |      |
|po toplotnem |    |      |       |     |      |
|števcu    |    |      |       |     |      |
|in obračun po |EUR/MW/|10.031,2256|       |2.206,8696|12.238,0952|
|vodomeru   | leto |      |       |     |      |
+--------------+-------+-----------+-------------+----------+-----------+
V skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 47/12 in 92/12) se dobavljene količine toplote za ogrevanje sanitarne tople vode pri merjenju z vodomerom določajo posredno na osnovi odčitkov vodomera in obračunavajo po ceniku za obračun po toplotnem števcu.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu RS, št. 99/13.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi.
Ljubljana, dne 23. decembra 2013
Hrvoje Drašković l.r.
Direktor