Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014

Kazalo

SV 1239/13 Ob-4644/13 , Stran 31
SV 1239/13 Ob-4644/13
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1239/13 z dne 30. 12. 2013 je stanovanje št. 4, v izmeri 43,66 m2, na naslovu Koroška cesta 36, 4290 Tržič, v stavbi št. 111, stoječi na nepremičnini parc. št. 110/0, k.o. 2143 – Tržič (ID 406387), last dolžnice – zastaviteljice Amele Šiljević, Trg svobode 10, 4290 Tržič, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 15. 11. 2013 s prodajalko Sajido Arnautović, Koroška cesta 36, 4290 Tržič ter udeležencem družbo BPT d.o.o., Nazorjeva ulica 3, 4000 Kranj, zastavljeno v korist zastavnega upnika Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj, matična številka 5103061000, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 17.000,00 EUR, z obrestno mero, ki je sestavljena iz seštevka 6-mesečnega euribora in obrestnega pribitka v višini 3,00% letno, obresti pa tečejo od črpanja kredita dalje, z odplačilom kredita v 240 zaporednih mesečnih obveznostih, od katerih zadnja zapade v plačilo dne 31. 12. 2033.