Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014

Kazalo

VL 71964/2013 Os-4411/13 , Stran 33
VL 71964/2013 Os-4411/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Raiffeisen banka d.d., Zagrebška cesta 076, Maribor, ki ga zastopa odv. Odvetniška pisarna Ketiš, Janžekovič in partnerji d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 008, Maribor, proti dolžniku Amrush Bajraktari, Kopališka ulica 22, Kidričevo, ki ga zastopa zak. zast. začasni zastopnik Janžekovič Vanja, Mestni trg 1, Ptuj, zaradi izterjave 6.168,95 EUR, sklenilo: dolžniku Amrush Bajraktari, Kopališka ulica 22, Kidričevo, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Janžekovič Vanja, Mestni trg 1, Ptuj. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 28. 11. 2013