Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014

Kazalo

N 562/2008 Os-4378/13 , Stran 32
N 562/2008 Os-4378/13
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Renati Vajdič v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Alojz Širec in 2. Marija Širec, 3. Magdalena Banovič, vsi stan. Ulica Staneta Severja 6, Maribor, 4. Oskar Rozman in 5. Elfrida Rozman, oba stan. Ulica Staneta Severja 4, Maribor, 6. Darko Penezič, stan. Kajuhova ulica 5, Žalec, in 7. Sabina Penezič in 8. Darinka Penezič, 9. Branka Ribać, 10. Jela Latin in 11. Ivan Latin, vsi stan. Ulica Staneta Severja 6, Maribor, 12. Dean Kermel, stan. Ulica Staneta Severja 4, Maribor, 13. Miran Munda, stan. Ulica Staneta Severja 8, Maribor, 14. Josip Liber in 15. Frančiška Liber, oba stan. Ulica Staneta Severja 6, Maribor, 16. Karmen Pribičevič, stan. Ulica Staneta Severja 8, Maribor, 17. Hranislav Lazić, stan. Ulica Staneta Severja 4, Maribor, 18. Desa Leljak, 19. Boriša Kekič in 20. Marta Kekič, vsi stan. Ulica Staneta Severja 6, Maribor, 21. Rudi Polner, 22. Olga Plošinjak, 23. Kristina Galun in 24. Karel Galun, 25. Nataša Kores in 26. Maksimiljan Kores, 27. Zdravko Purgaj, vsi stan. Ulica Staneta Severja 8, Maribor, 28. Katarina Kocjan in 29. Iztok Kocjan, oba stan. Ulica Staneta Severja 4, Maribor, 30. Ksenija Vinko in 31. David Vinko, 32. Vladimir Hren, vsi stan. Ulica Staneta Severja 6, Maribor, 33. Stevan Vukovič in 34. Elizabeta Vukovič, 35. Zoran Novak in 36. Gordna Novak, 37. Elza Šturm, 38. Bojan Porok, vsi stan. Ulica Staneta Severja 8, Maribor, 39. Alojz Slana, 40. Aleksandra Poznič in 41. Igor Poznič, 42. Olga Klemenčič in 43. Marjan Klemenčič, vsi stan. Ulica Staneta Severja 4, Maribor, 44. Urška Iršič in 45. Mitja Kit, oba stan. Ulica Staneta Severja 6, Maribor, 46. Marija Erakovič, 47. Peter Andrejek, 48. Zoran Špes, vsi stan. Ulica Staneta Severja 8, Maribor, ki jih vse po pooblastilu zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, 49. Martina Semler, Zg. Duplek 88a, Sp. Duplek, 50. Javni medobčinski stanovanjski sklad, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Tanja Vindiš Furman, 51. Ljerka Gerbec in 52. Igor Gerbec, oba stan. Ulica Staneta Severja 8, Maribor, 53. Vojko Modrijančič, stan. Ulica Staneta Severja 4, Maribor, 54. Agica Pekez, stan. Ulica Staneta Severja 6, Maribor, 55. Irena Vavan, stan. Ulica Staneta Severja 8, Maribor, ki jih vse po pooblastilu zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, 56. Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova 61, Ljubljana,ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru, Svetozarevska ulica 6, Maribor; in priglasiteljev: 1. Ana Weingerl in 2. Franc Weingerl, oba stan. Ulica Staneta Severja 4, Maribor, ki ju zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Ljubljanjska ulica 3A, Maribor, 3. Suzana Podrzavnik, Kajuhova ulica 46, Slovenska Bistrica, 4. Mario Kropej, Kajuhova ulica 46, Slovenska Bistrica; zoper nasprotno udeleženko: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v zvezi s predlogom za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi Maribor, Ulica Staneta Severja 4, 6 in 8 dne 27. 11. 2013 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: – prodajne pogodbe št. 3571/93 z dne 16. 7. 1993, sklenjene med Občino Maribor, ki jo zastopa predsednik Izvršnega sveta Anton Rous, dipl. iur. (kot prodajalcem) in Zimet Ivanom; EMŠO 0101951500497, Ul. Staneta Severja 8, Maribor, in Zimet Evico, EMŠO 0512945505163, U. Staneta Severja 8, Maribor, kot kupcema, s katero je prodajalec kupcema prodal stanovanje številka 3 v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Ul. Staneta Severja 8, Maribor, stoječe na parc. št. 1620, k.o. SP. Radvanje, v izmeri 57,86 m2, ki je sestavljeno iz kuhinje 13,44 m2, sobe 16,58 m2, sobe 13,70 m2, hodnika 6,28 m2, kopalnice 4,06 m2 in drugih prostorov 3,80 m2, in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupcev. Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike posameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 27. 11. 2013