Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014

Kazalo

N 14/2013 Os-4138/13 , Stran 33
N 14/2013 Os-4138/13
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc v nepravdni zadevi predlagatelja: Joško Slavec, Knežak 132/a, Knežak, ki ga zastopa Danilo Grilj, odvetnik v Ljubljani, zoper nasprotnega udeleženca: Franko Tomšič, Via Soncini 59, Trst, Italija, po predlogu zaradi delitve solastnih nepremičnin, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku, nasprotnemu udeležencu Franku Tomšiču, sedaj neznanega bivališča, s sklepom z dne 2. 10. 2013 postavilo začasno zastopnico, in sicer mag. Sonjo Železnik iz Ilirske Bistrice, Bazoviška 32, ki bo nasprotnega udeleženca v tem postopku zastopala vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma, dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici dne 4. 11. 2013