Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014

Kazalo

N 105/2012 Os-4503/13 , Stran 33
N 105/2012 Os-4503/13
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Bojan Kojčinovič, 2. Senada Mešanović in 3. Sead Mešanović, 4. Majda Novak Repolusk, 5. Dušica Petek in 6. Borut Senekovič, 7. Silva Krajnc, 8. Albin Kaiser, 9. Alojzija Jezovšek, 10. Gorazd Emeršič, 11. Anica Sternad, 12. Anton Šterman, 13. Goran Grahovac, 14. Damjana Habit, 15. Aleš Kacjan, 16. Franc Levanič, vsi stan. Betnavska cesta 16, Maribor, ki jih zastopa pooblaščenec Boris Fanin, direktor Ramzes d.o.o., Podrgrajsova ulica 12, Maribor, 17. Hermina-Miroslava Pandža; Korčetova 8, Maribor, 18. Rahman Ajdini, Prušnkova 2, Maribor, 19. Ivan Toš, Kopitarjeva 11, Maribor, 20. Đuro Orehovec in 21. Marija Orehovec, Vrablova 24, Maribor, 22. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, 23. Đurđica Bukovec in 24. Stjepan Bukovec, Kardeljeva 96, Maribor, 25. Jelena Veler, Dolga ul. 42, Miklavž na Dravskem polju, 26. Matija Maksimović, Tomičeva 5, Velenje, 27. Jože Altbauer, Brezni vrh 44, Podvelka, 28. Matjaž Ledinek, 29. Vilko Meško, 30. Živko Valamarski, 31. Srečko Majhenič, 32. Majda Pečar, 33. Sdki Hussain, 34. Tamara Zemljič, 35. Stanko Kos in 36. Bernardka Kraner, 37. Agim Nošaj, 38. Marija Eferl, 39. Irena Cmager, 40. Bojan Mušič, 41. Desanka Tavčar-Pernek, vsi stan. Betnavska cesta 18, Maribor, ki ih zastopa pooblaščenec Boris Fanin, direktor Ramzes d.o.o., Podrgrajsova ulica 12, Maribor; zoper nasprotno udeleženko: Tovarna vozil in toplotne tehnike Maribor d.d. – v likvidaciji, Preradovičeva ulica 22, Maribor, za vzpostavitev etažne lastnine v stavbi na naslovu Betnavska cesta 16. in 18. Maribor, dne 6. 12. 2013 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: – pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dne 7. 5. 2007, sklenjene med TVT Maribor, Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor, kot prvopogodbenikom, in Jožefom Nidorfer, Gosposvetska cesta 47, 2000 Maribor, kot drugopogodbenikom, katera se nanaša na stanovanje št. 49 v 4. nadstropju objekta na naslovu Betnavska 16, Maribor, ki stoji na parc. št. 1178/1, k.o. Tabor, in na katerem je prvopogodbenik dovolil vpis lastninske pravice v korist drugopogodbenika. Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedenem delu obravnavane stavbe se zahteva v korist predlagateljice Majde Novak Repolusk, Betnavska cesta 16, Maribor – do celote. Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike posameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 6. 12. 2013