Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014

Kazalo

N 22/2013 Os-4570/13 , Stran 34
N 22/2013 Os-4570/13
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Poloni Klančič v nepravdni zadevi predlagateljev 1. Robert Nemec, Cesta na Čuklje 50, Šempeter pri Gorici, 2. Klara Frasconi, Via Calcanino 1, Ancona, Fassoferato, Italija in 3. Graziella Batoletti, Via Flacco 39, Pesaro, Italija, ki jih zastopa odv. Gregor Veličkov iz Nove Gorice zoper nasprotno udeleženko Klementino Globlek, Prilaz J.N.A. 25, Zagreb, Hrvaška, sedaj neznanega bivališča, zaradi razdelitve solastnega premoženja, zunaj naroka dne 11. 12. 2012 sklenilo: Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se nasprotni udeleženki Klementini Globlek, Prilaz J.N.A. 25, Zagreb, Hrvaška, sedaj neznanega bivališča, postavi začasna zastopnica, odvetnica Nada Bolcar iz Solkana, ki bo zastopala nasprotno udeleženko v nepravdni zadevi N 22/2013 vse dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici dne 11. 12. 2013