Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014

Kazalo

Št. 278.1-6099/2013 Ob-4632/13 , Stran 27
Št. 278.1-6099/2013 Ob-4632/13
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o.: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadno železo. Vrsta posla: neuporabnega materiala. Lokacija: – Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Maribor, lokacija ŽP Ruta, – Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Postojna, lokacija Sežana, – Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Postojna, lokacija Nova Gorica, – Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Ljubljana, lokacija Zalog, – Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Ljubljana, lokacija Ljubljana, – Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Ljubljana, lokacija Kranj, – Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Ljubljana, lokacija Grosuplje, – Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Ljubljana, lokacija Novo mesto. Predmet prodaje obsega: – cca 200 ton neuporabnih tirnic, kretniških delov in DTM (odpadno železo). Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 45.000,00 EUR brez DDV. Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 15. 1. 2014 ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Službe za nabavo in investicije (sejna soba 606). Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb. Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 12 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si Informacije na tel. 01/29-14-634.
Slovenske železnice, d.o.o.