Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014

Kazalo

SV 807/13 Ob-4647/13 , Stran 31
SV 807/13 Ob-4647/13
Na podlagi notarskega zapisa notarke mag. Karin Schöffmann z Jesenic, opr. št. SV 807/13 z dne 30. 12. 2013, je bila zastavljena nepremičnina z ident. št. 2175-1189-12, enosobno stanovanje št. 12, v 3. etaži s kletnima prostoroma v 1. etaži na naslovu, Ulica Viktorja Kejžarja 32 B, 4270 Jesenice, stoječi na parc. št. 1127/2, k.o. 2175 Jesenice, last zastaviteljice Faile Pašić Bišić, stanujoče Ulica Staneta Bokala 1 A, 4270 Jesenice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 11. 12. 2013, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 18. 12. 2013, v korist osebe z imenom: Banka Sparkasse d.d., matična številka: 2211254000, s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, za zavarovanje denarne terjatve v višini 59.300,00 EUR s pripadki.