Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1947. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-1D)
1948. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-B)
1949. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah (ZPLD-1B)

MINISTRSTVA

1950. Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
1951. Pravilnik o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju
1952. Pravilnik o obrazcih javnih listin v glasbeni šoli
1976. Pravilnik o poklicni maturi

SODNI SVET

1953. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosto mesto podpredsednikov sodišč

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1977. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju občine Ravne na Koroškem

OBČINE

Bloke

1954. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2007
1955. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše

Bovec

1956. Odlok o dopolnitvi Odloka o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči
1957. Pravilnik o financiranju športa v Občini Bovec

Divača

1958. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Divača
1959. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje obvozne ceste

Ilirska Bistrica

1960. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2007
1961. Pravilnik o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtce Občine Ilirska Bistrica

Litija

1962. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2009
1963. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2008

Mislinja

1964. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Pivka

1965. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Pivka za leto 2007

Polzela

1966. Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Ločica III
1967. Sklep o javni razgrnitvi odloka občinskega prostorskega načrta »OPN« Polzela

Tržič

1968. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
1969. Tarifni pravilnik za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Tržič
1970. Splošni pogoji za dobavo toplote iz kotlovnice v OŠ Lom v Občini Tržič
1971. Tehnični pogoji za priključitev na toplovodni sistem v OŠ Lom v Občini Tržič

Vrhnika

1975. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Žužemberk

1972. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku na območju Občine Žužemberk
1973. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Žužemberk
1974. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.

Razglasni del

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti