Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008

Kazalo

1956. Odlok o dopolnitvi Odloka o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči, stran 4917.

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06), Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02), Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 44/00, 26/07), Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 36/00, 118/06), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, 72/06) je Občinski svet Občine Bovec na 14. redni seji dne 23. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči
1. člen
V Odloku o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči (Uradni list RS, št. 68/03 in Uradno glasilo št. 4/04), se doda 11.a člen, ki se glasi:
»Letne dovolilnice se prodajajo na prodajnem mestu Lokalne turistične organizacije Bovec samo podjetjem in samostojnim podjetnikom posameznikom, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:
1. Uporaba vstopno izstopnih mest za dejavnosti na področju športa, ki se opravljajo kot pridobitna dejavnost je dovoljena, če pravne osebe in podjetniki posamezniki izpolnjujejo pogoje, določene v Zakonu o plovbi po celinskih vodah v povezavi z Zakonom o varstvu pred utopitvami in v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma ter tem odlokom.
2. V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno lahko podjetja (pravna ali fizična oseba) opravljajo dejavnost izvajanja športne plovbe kot gospodarsko dejavnost le pod pogojem, da imajo registriran sedež ali podružnico v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje iz 43. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma.«
2. člen
Ostala določila Odloka o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-01/06-14.redna
Bovec, dne 25. aprila 2008
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

AAA Zlata odličnost