Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008

Kazalo

1952. Pravilnik o obrazcih javnih listin v glasbeni šoli, stran 4906.

Na podlagi 71. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 39. člena Zakona o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o obrazcih javnih listin v glasbeni šoli
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določijo obrazci javnih listin, ki jih izdajajo glasbene šole.
2. člen
(obrazci javnih listin)
Obrazci javnih listin iz prejšnjega člena so:
– obrazec za spričevalo,
– obrazec za spričevalo o končanem programu,
– obrazec za spričevalo končani stopnji,
– obrazec za izpis iz evidence.
Obrazci posameznih javnih listin so določeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(tisk)
Obrazci za spričevalo, spričevalo o končanem programu in spričevalo o končani stopnji so tiskani v dvobarvnem tisku, in sicer z modro barvo po Pantone barvni lestvici P 5275 U in črno barvo.
Obrazec za izpis iz evidence je tiskan v enobarvnem tisku, in sicer z modro barvo po Pantone barvni lestvici P 5275 U.
V podtisku vseh obrazcev je lik slovenskega pesnika Franceta Prešerna in faksimile Zdravljice, ki je povzet s kovanca za 2 evra.
Na vseh obrazcih je uporabljena tipografija črk skupine URW in sicer Barbedor TCE in Futura TCE.
4. člen
(barva in velikost državnega grba Republike Slovenije)
Na obrazcu za izpis iz evidence je državni grb Republike Slovenije v modri barvi. Na obrazcu za spričevalo in spričevalo o končanem programu je državni grb Republike Slovenije v srebrni barvi (toplotni tisk s folijo). Na obrazcu za spričevalo o končani stopnji je državni grb Republike Slovenije v zlati barvi (toplotni tisk s folijo).
Na obrazcih za spričevalo, spričevalo o končanem programu, spričevalo o končani stopnji in obrazcu za izpis iz evidence je državni grb Republike Slovenije v velikosti 14,2 x 18,1 mm.
5. člen
(format in vrsta papirja)
Obrazec za spričevalo o končani stopnji je velikosti 210 x 297 mm (A4 format) in natisnjen na 120 g/m2 On offset – brezlesnem belem papirju.
Obrazci za spričevalo, spričevalo o končanem programu ter izpis iz evidence so velikosti 210 x 297 mm (A4 format) in natisnjeni na 90 g/m2 On offset – brezlesnem belem papirju.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 24. junija 2008.
Št. 0070-29/2008
Ljubljana, dne 24. aprila 2008
EVA 2008-3311-0032
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost