Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008

Kazalo

1972. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku na območju Občine Žužemberk, stran 4945.

Na podlagi 146. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 9. in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07) je Občinski svet Občine Žužemberk na 12. seji dne 24. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku na območju Občine Žužemberk
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o komunalnem prispevku na območju Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 10/06).
2. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Znesek komunalnega prispevka odmerjenega po tem odloku se poviša za 400,00 EUR kolikor se zavezanec priključuje na vodovodno omrežje in 440,00 EUR kolikor se zavezanec priključuje na kanalizacijsko omrežje za odpadne ali padavinske vode. Kolikor zavezanec namerava izvesti več priključkov na lokalno komunalno infrastrukturo, se zneski iz tega člena ustrezno seštevajo.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-10/2008-1
Žužemberk, dne 24. aprila 2008
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost