Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008

Kazalo

1974. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o., stran 4945.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 22. in 26. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 43/01) ter 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07) je Občinski svet Občine Žužemberk na 12. seji dne 24. 4. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.
1. člen
S tem Pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. (Uradni list RS, št. 71/01 in 13/06).
2. člen
V 6. členu Pravilnika se izbriše celotna tabela za izračun števnine.
3. člen
Spremeni se 9. člen Pravilnika, ki se po novem glasi:
»Znesek števnine v obračunskem obdobju (mesec) dobimo kot zmnožek faktorja vodomera in veljavne cene vode na dan 30. 6. 2005.
Števnina (Eur) = fv (m3) x Cena (Eur/m3)
+------------------------------+-------------------------------+
|Vodomer DN          |            fv (m3)|
+------------------------------+-------------------------------+
|20              |              3,5|
+------------------------------+-------------------------------+
|25–30             |               6|
+------------------------------+-------------------------------+
|40              |               10|
+------------------------------+-------------------------------+
|50–65             |               15|
+------------------------------+-------------------------------+
|80              |               40|
+------------------------------+-------------------------------+
|100–125            |               60|
+------------------------------+-------------------------------+
|150–200            |              150|
+------------------------------+-------------------------------+
|50 komb.           |               40|
+------------------------------+-------------------------------+
|80 komb.           |               60|
+------------------------------+-------------------------------+
|100 komb.           |               90|
+------------------------------+-------------------------------+
|150 komb.           |              200|
+------------------------------+-------------------------------+
«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-12/2008-1
Žužemberk, dne 24. aprila 2008
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost