Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008

Kazalo

1973. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Žužemberk, stran 4945.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 9. in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07) je Občinski svet Občine Žužemberk na 12. seji dne 24. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Žužemberk
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 43/01).
2. člen
Črta se prvi stavek prvega odstavka 9. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Žužemberk v delu, ki se je glasil: »kakor tudi plačati strošek izvedbe in prispevke po merilih in kriterijih kot povračilo za zagrajeno primarno omrežje«.
3. člen
V 14. členu se spremeni četrti odstavek, ki se po novem glasi:
»Uporabnik je dolžan zavarovati vodomerno napravo in radijski oddajnik pred poškodbami in vremenskimi vplivi, vzdrževati merilno mesto, skrbeti za njegovo čistost in stalno dostopnost ter pooblaščenim delavcem in upravljalcem javne službe omogočati nemoten dostop.«
4. člen
V 15. členu se spremeni tretji odstavek, ki se po novem glasi:
»V primeru, da je za poškodbo vodomerne naprave ali radijskega oddajnika kriv uporabnik, je dolžan poravnati vse stroške, ki jih je povzročil, izvajalec javne službe pa je dolžan poškodovano napravo hraniti ves čas postopka.«
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-11/2008-1
Žužemberk, dne 24. aprila 2008
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost