Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008

Kazalo

1967. Sklep o javni razgrnitvi odloka občinskega prostorskega načrta »OPN« Polzela, stran 4935.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 94/07 ZLS-UPB2) ter 29. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je župan Občine Polzela sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi odloka občinskega prostorskega načrta »OPN« Polzela
I.
Javno se razgrne dopolnjen predlog odloka občinskega prostorskega načrta »OPN » Občine Polzela, ki ga je na podlagi sprejetega Sklepa o začetku priprave prostorskega akta št. 032-23/2007 z dne 7. julij 2007 izdelalo podjetje Piano/111/2006-OPN-DO z dne april 2008.
II.
Dopolnjen predlog iz 1. točke tega sklepa bo, v delovnem času Občine Polzela, na vpogled vsak dan v prostorih Občine Polzela, Polzela 8, p. Polzela.
Javna razgrnitev traja 30 dni v času od 13. maja 2008 do 13. junija 2008.
III.
V času javne razgrnitve, lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k dopolnjenem predlogu odloka v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali pa jih pismeno posredujejo Občini Polzela.
Prav tako bosta v času javne razgrnitve organizirani dve javni obravnavi. V sejni sobi Občine Polzela bo javna obravnava v torek 3. junija ob 17.00 uri, v gasilnem domu v Andražu pa v sredo 4. junija ob 17.00 uri.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan na podlagi objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0012/2007
Polzela, dne 28. aprila 2008
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

AAA Zlata odličnost