Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007, Kazalo


BANKA SLOVENIJE

1384. Sklep o dopolnitvi Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
1385. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave banke in hranilnice
1386. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev ter za statusna preoblikovanja
1387. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice banke tretje države
1388. Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
1389. Navodilo za izdelavo bilance stanja in izkaza poslovnega izida bank in hranilnic
1390. Navodilo za izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic
1391. Navodilo o pošiljanju mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov
1392. Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
1393. Navodilo za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
1394. Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila bank in hranilnic
1395. Sklep o podatkih, ki jih morajo objaviti podružnice bank držav članic
1396. Sklep o poročanju podružnic bank držav članic
1397. Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
1398. Sklep o pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik
1399. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic
1400. Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic
1401. Navodilo za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic
1402. Sklep o družbah za izdajo elektronskega denarja
1403. Sklep o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta bank in hranilnic
1404. Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1405. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občin Hrastnik, Polzela, Prebold, Zreče in Žalec
1406. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občin Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Radenci in Središče ob Dravi
1407. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Beltinci
1408. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Odranci
1409. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Radovljica
1410. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec
1411. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sežana
1412. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Tržič
1413. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Turnišče
1414. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica
1415. Sklep o načinu izračuna in postavkah dodatnega lastnega kapitala
1416. Sklep o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2007
1417. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1418. Popravek Kolektivne pogodbe lesarstva, podpisane v Ljubljani dne 22. 11. 2006, objavljene v Uradnem listu RS, št. 132/06 z dne 15. 12. 2006

OBČINE

Bistrica ob Sotli

1419. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2007

Črna na Koroškem

1420. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2007

Črnomelj

1421. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2007

Dobrepolje

1422. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2007

Grosuplje

1423. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2007
1424. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2008

Jesenice

1425. Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2007

Kobarid

1426. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Kobarid za april 2007

Nova Gorica

1427. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izračun komunalnega prispevka

Sodražica

1428. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2007

Tišina

1429. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Tišina za obdobje januar–junij 2007

Tržič

1430. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2007
1431. Odlok o občinskih taksah v Občini Tržič
1432. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1433. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič

Turnišče

1434. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2007

POPRAVKI

1435. Popravek Sklepa o javni razgrnitvi predloga dopolnitev zazidalnega načrta Cesta železarjev – gasilski dom
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti