Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007

Kazalo

1414. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica, stran 3815.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena in prvega odstavka 87.a člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 in 9/07 – popr.) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05, 102/05) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05, 102/05) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica
1. člen
S tem aktom Javna agencija Republike Slovenije za energijo določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
S tem aktom je določena omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina Javno podjetje Plinovod Sevnica.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1292 EUR/m3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+--------+----------------+-----------------------------------------+------------+
|    |Odjemna skupina |       Fiksni del         | Variabilni |
|    |        |                     |  del   |
+--------+----------------+------------+-----------+----------------+------------+
|C(DKi) |  Zakupljena  |  Pavšal  | Cena moči |  Cena    |Cena porabe |
|    | zmogljivost  | (EUR/mesec)| (EUR/kW) |zmogljivosti  | (EUR/Sm3) |
|    |  (Sm3/leto)  |      |      |  ((EUR/    |      |
|    |        |      |      |(Sm3/dan))/leto)|      |
+--------+----------------+------------+-----------+----------------+------------+
|C(DK1) |   0-200   |  14,6052 |      |        |  0,0709  |
+--------+----------------+------------+-----------+----------------+------------+
|C(DK2) |  201-500   |  14,6052 |      |        |  0,0709  |
+--------+----------------+------------+-----------+----------------+------------+
|C(DK3) |  501-1.500  |  14,6052 |      |        |  0,0709  |
+--------+----------------+------------+-----------+----------------+------------+
|C(DK4) | 1.501-2.500  |  14,6052 |      |        |  0,0709  |
+--------+----------------+------------+-----------+----------------+------------+
|C(DK5) | 2.501-4.500  |  14,6052 |      |        |  0,0709  |
+--------+----------------+------------+-----------+----------------+------------+
|C(DK6) | 4.501-10.000 |  33,3834 |  0,1127 |        |  0,0668  |
+--------+----------------+------------+-----------+----------------+------------+
|C(DK7) | 10.001-30.000 |  33,3834 |  0,1127 |        |  0,0668  |
+--------+----------------+------------+-----------+----------------+------------+
|C(DK8) | 30.001-70.000 |  33,3834 |  0,1127 |        |  0,0668  |
+--------+----------------+------------+-----------+----------------+------------+
|C(DK9) | 70.001-100.000 |  33,3834 |  0,1127 |  0,0000    |  0,0668  |
+--------+----------------+------------+-----------+----------------+------------+
|C(DK10) |100.001-200.000 |      |      |  0,1377    |  0,0542  |
+--------+----------------+------------+-----------+----------------+------------+
|C(DK11) |200.001-600.000 |      |      |  0,1377    |  0,0542  |
+--------+----------------+------------+-----------+----------------+------------+
|C(DK12) |  600.001-  |      |      |  0,1377    |  0,0542  |
|    |  1.000.000  |      |      |        |      |
+--------+----------------+------------+-----------+----------------+------------+
|C(DK13) |  1.000.001-  |      |      |  0,1377    |  0,0542  |
|    |  5.000.000  |      |      |        |      |
+--------+----------------+------------+-----------+----------------+------------+
|C(DK14) |  5.000.000-  |      |      |  0,1377    |  0,0542  |
|    |  15.000.000  |      |      |        |      |
+--------+----------------+------------+-----------+----------------+------------+
|C(DK15) | Nad 15.000.000 |      |      |  0,1377    |  0,0542  |
+--------+----------------+------------+-----------+----------------+------------+
5. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik merilnih naprav (V(L)), znaša 1,2519 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (V(N)), znaša 0,6259 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (V(U)), znaša 0,8346 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi`)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo za upravičene odjemalce veljati določbe predpisov, s katerimi je urejeno področje določanja cen, ki se smiselno uporabljajo za storitev distribucije zemeljskega plina za geografsko območje Občine Sevnica.
8. člen
(1) Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila 2007.
(2) Ta akt velja do uveljavitve splošnega akta sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina Javno podjetje Plinovod Sevnica, o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica.
Št. 22-21/2006-3/ES-13
Maribor, dne 21. marca 2007
EVA 2007-2111-0055
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije za energijo
dr. Franc Žlahtič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti