Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007

Kazalo

1384. Sklep o dopolnitvi Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice, stran 3629.

Na podlagi 9. in 14. točke 129. člena in 405. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
1. člen
V Sklepu o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06) se v 28. členu doda tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Služba notranje revizije banke mora najmanj vsaki 2 leti (po potrebi tudi večkrat, npr. če banka zamenja zunanjega izvajalca zasebnega varovanja oziroma če pride do nadgradnje ali zamenjave programske opreme za upravljanje s sefi oziroma zamenjave ali nadgradnje sistema varovanja sefov) opraviti pregled opravljanja vzajemno priznane finančne storitve oddajanja sefov v skladu z oblikovano politiko izvajanja pregledov v banki."
2. člen
(1) V 37. členu se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
"(2) Dokumentacija iz prvega odstavka tega člena mora vključevati tudi elaborat o varovanju premoženja banke, iz katerega izhaja ustrezna organiziranost:
(a) varovanja premoženja,
(b) prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk,
(c) upravljanja z varnostno-nadzornim centrom,
(d) načrtovanja in izvajanja varnostnih sistemov.
(3) Elaborat iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati tudi analizo tveganj banke na področjih iz drugega odstavka tega člena in načrt varovanja banke, ki temelji na tej analizi. Elaboratu morajo biti priloženi:
(a) kopija pogodbe, sklenjene z zunanjim izvajalcem zasebnega varovanja;
(b) kopija ustrezne licence zunanjega izvajalca zasebnega varovanja, iz katere izhaja njegova strokovna usposobljenost za:
– varovanje premoženja,
– prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk,
– upravljanje z varnostno-nadzornim centrom,
– načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov.
Celoten elaborat o varovanju premoženja banke s prilogami hrani banka."
(2) Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
3. člen
V Prilogi IV se doda 3. poglavje, ki se glasi:
"3. Nadzor nad izvajanjem zasebnega varovanja v banki
Banka mora zagotoviti, da je najmanj enkrat v dveh letih (po potrebi tudi večkrat, npr. če banka zamenja zunanjega izvajalca zasebnega varovanja, oziroma če pride do nadgradnje ali zamenjave katerega izmed sistemov varovanja) s strani neodvisne tretje osebe, ki je ustrezno usposobljena za nadzor nad izvajanjem zasebnega varovanja, v banki opravljen nadzor nad izvajanjem zasebnega varovanja. Neodvisna tretja oseba mora za izvršitev nadzora predhodno s strani Zbornice RS za zasebno varovanje, oziroma s strani drugega za to pristojnega organa, pridobiti ustrezno pooblastilo oziroma ustrezno mnenje o strokovni usposobljenosti."
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. marca 2007
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti