Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007

Kazalo

1404. Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah bank in hranilnic, stran 3803.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 30. člena Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 135/06) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za izvajanje Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah bank in hranilnic
I. NAMEN NAVODILA
(1) To navodilo predpisuje obliko in način izpolnjevanja in elektronskega posredovanja poročila o kapitalu in kapitalskih zahtevah ter poročila o kapitalski zahtevi za tržna tveganja iz 2. člena Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 135/06; v nadaljevanju: sklep o poročanju) na posamični in konsolidirani podlagi.
(2) V skladu z obveznostjo poročanja iz prve točke tega navodila mora banka oziroma hranilnica (v nadaljevanju: banka) posredovati poročila v naslednji obliki:
– obrazec CA – Izračun kapitala in kapitalske zahteve,
– obrazec MKR SA TDI – Izračun kapitalske zahteve za pozicijsko tveganje dolžniških finančnih instrumentov po standardiziranem pristopu,
– obrazec MKR SA TDI-a – Izračun kapitalske zahteve za splošno tveganje pri dolžniških finančnih instrumentih (pristop, ki temelji na zapadlosti),
– obrazec MKR SA TDI-b – Izračun kapitalske zahteve za splošno tveganje pri dolžniških finančnih instrumentih (pristop, ki temelji na trajanju),
– obrazec MKR SA EQU – Izračun kapitalske zahteve za pozicijsko tveganje lastniških finančnih instrumentov po standardiziranem pristopu,
– obrazec MKR SA FX – Izračun kapitalske zahteve za valutno tveganje po standardiziranem pristopu,
– obrazec MKR SA COM – Izračun kapitalske zahteve za tveganje sprememb cen blaga po standardiziranem pristopu,
– obrazec MKR IM – Izračun kapitalske zahteve za pozicijsko tveganje, valutno tveganje in/ali tveganje sprememb cen blaga z uporabo notranjih modelov,
– obrazec MKR IM Details – Tržno tveganje: notranji modeli,
– obrazec CR TB SETT – Izračun kapitalske zahteve za tveganje poravnave v trgovalni knjigi.
II. OBLIKA IN NAČIN IZPOLNJEVANJA TER ELEKTRONSKEGA POSREDOVANJA POROČIL
(3) Struktura poročila v elektronski obliki je enaka papirnati obliki, ki je bila objavljena v prilogi sklepa o poročanju. Elektronski obrazci, kamor banka vnese podatke, se nahajajo v datoteki corepN_N.xls, ki jo bo bankam posredovala Banka Slovenije. Ustrezno izpolnjeni datoteki corNNNNNNNLLLLMMDD_X.xls na posamični in konsolidirani podlagi banka posreduje po elektronski pošti, skladno z navodili, podanimi v nadaljevanju.
Definicija imena datoteke corepN_N.xls:
corep    oznaka aplikacije v BS
N_N     verzija aplikacije
 
Definicija imena datoteke corNNNNNNNLLLLMMDD_X.xls:
cor     oznaka aplikacije v BS
NNNNNNN   7 mestna šifra poročevalca iz registra poslovnih
      subjektov v RS
LLLLMMDD  zadnji dan obdobja poročanja, na katerega se nanaša
      poročilo
X      poročilo na posamični (P) ali konsolidirani (K)
      podlagi
 
(4) Banka pošlje poročilo na naslov: COR@BSI.SI
(5) “ZADEVA”/“SUBJECT” v elektronskem sporočilu se navede v obliki:
CORNNNNNNNLLLLMMDDS(PGP)(CP1250)
kjer pomeni:
+------------+----------+------------------------------------+
|Zadeva   |Obveznost |Opis                |
+------------+----------+------------------------------------+
|XXX     |D     |oznaka aplikacije v BS       |
+------------+----------+------------------------------------+
|NNNNNNN   |D     |7 mestna šifra poročevalca iz    |
|      |     |registra poslovnih subjektov v RS  |
+------------+----------+------------------------------------+
|LLLLMMDD  |D     |zadnji dan obdobja poročanja, na  |
|      |     |katerega se nanaša poročilo     |
+------------+----------+------------------------------------+
|S      |D     |status poročila (N-novo, P-     |
|      |     |popravki)              |
+------------+----------+------------------------------------+
|(PGP)    |D     |oznaka, da gre za uporabo PGP    |
+------------+----------+------------------------------------+
|(CP1250)  |N     |kodna tabela (obvezno, kadar ni   |
|      |     |uporabljena kodna tabela CP1250.  |
|      |     |Možne vrednosti CP: CP7BIT, CP1250, |
|      |     |CP852, CPUNICODE, CPLATIN1,     |
|      |     |CPLATIN2)              |
+------------+----------+------------------------------------+
(6) Pri posredovanju poročila banka uporabi javni PGP ključ za aplikacijo KAP. Javni PGP ključi za posamezne aplikacije se nahajajo na spletnem naslovu:
http://www.bsi.si/poslovanje-bank-in-podjetij-r.asp?MapaId=737
(7) Vprašanja, povezana z uporabo sporočilnega sistema, lahko banka pošlje na elektronski naslov:
 
Help desk:
   SMTP: bsnethelpdesk@bsi.si
ali administratorja:
   SMTP: bsnetadmin@bsi.si
 
(8) V primeru ugotovljenih napak v poročilu mora banka poročilo popraviti in ga ponovno poslati v Banko Slovenije. Poslati je potrebno celotno poročilo. Popravljeno poročilo zamenja oziroma prekrije podatke prejšnjega poročila.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
(9) Banka mora prva poročila v skladu s tem navodilom predložiti:
– na posamični podlagi po stanju na dan 31. 3. 2007, najkasneje do 15. maja 2007 ter
– na konsolidirani podlagi po stanju na dan 30. 6. 2007, najkasneje do 31. avgusta 2007.
(10) Banka vsa nadaljnja poročila predlaga po stanjih in v rokih iz 30. in 31. člena sklepa o poročanju.
(11) Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo za elektronsko posredovanje poročila o kapitalu in kapitalski ustreznosti – obrazcev KAP (Uradni list RS, št. 40/05) z dne 21. 4. 2005, v delu, ki se nanaša na posredovanje obrazcev KAP, KAP-1, KAP-2, KAP-3, KAP-9/1, KAP-9/2, KAP-trg, KAP-trg-1 in KAP-trg-2.
(12) To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. marca 2007
Mitja Gaspari l.r.
Guverner
Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti