Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997, Kazalo


MINISTRSTVA

3541. Odredba o homologiranju žarometov za cestna motorna vozila za asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen, ki so opremljeni z žarnicami kategorije R2 (št. 1.01)
3542. Odredba o homologiranju svetilk zadnje registrske tablice motornih vozil (razen motornih koles) in njihovih priklopnikov (št. 4.00)
3543. Odredba o homologiranju žarometov za cestna motorna vozila za asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen, ki so opremljeni s halogenimi žarnicami (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 in/ali H8) (št. 8.04)
3544. Odredba o homologiranju trikolesnih vozil glede na emisijo hrupa (št. 9.05)
3545. Odredba o homologiranju vozil glede na zaščito voznika pred napravo za upravljanje vozila v primeru trčenja (št. 12.03)
3546. Odredba o homologiranju vozil glede na pritrdišča varnostnih pasov (št. 14.03)
3547. Odredba o homologiranju varnostnih pasov in drugih sistemov v motornih vozilih za zadrževanje odraslih potnikov (št. 16.04)
3548. Odredba o homologiranju vozil glede na sedeže, njihovo pritrditev in naslone za glavo (št. 17.05)
3549. Odredba o homologiranju motornih vozil glede na zavarovanje pred nedovoljeno uporabo (št. 18.02)
3550. Odredba o dopolnitvi odredbe o homologiranju zaščitnih čelad za voznike in sovoznike motornih koles in koles z motorjem (št. 22.04)
3551. Odredba o homologiranju naslonov za glavo, posameznih in vgrajenih v naslonjala sedežev (št. 25.04)
3552. Odredba o homologiranju osebnih vozil glede na njihove zunanje štrleče dele (št. 26.02)
3553. Odredba o homologiranju avtoplaščev za cestna motorna vozila in njihove priklopnike (št. 30.02)
3554. Odredba o homologiranju vozil za javni prevoz potnikov glede izvedbe nadgradnje (št. 36.03)
3555. Odredba o homologiranju varnostnih sedežev za otroke v motornih vozilih (št. 44.03)
3556. Odredba o homologiranju cestnih vozil glede na namestitev svetlobne opreme (št. 48.01)
3557. Odredba o homologiranju motornih vozil z najmanj štirimi kolesi glede na emisijo hrupa (št. 51.02)
3558. Odredba o homologiranju avtobusov z manjšim številom sedežev glede izvedbe nadgradnje (št. 52.01)
3559. Odredba o homologiranju avtoplaščev za gospodarska vozila in njihove priklopnike (št. 54.00)
3560. Odredba o homologiranju nadomestnih naprav za dušenje zvoka (št. 59.00)
3561. Odredba o homologiranju tovornih motornih in priklopnih vozil ter polpriklopnikov glede bočne zaščite (št. 73.00)
3562. Odredba o homologiranju motoplaščev za kolesa z motorjem in motorna kolesa (št. 75.00)
3563. Odredba o homologiranju motornih koles in mopedov glede na zaviranje (št. 78.02)
3564. Odredba o homologiranju vozil glede krmilja (št. 79.01)
3565. Odredba o homologiranju vozil glede na emisijo onesnaževanja v izpušnih plinih motorjev v odvisnosti od vrste goriva (št. 83.03)
3566. Odredba o homologiranju motorjev z notranjim zgorevanjem ali električnih pogonskih sklopov, namenjenih za pogon motornih vozil za prevoz oseb in za prevoz tovora glede na merjenje neto moči motorja oziroma največje ... (št. 85.00)
3567. Odredba o homologiranju nadomestnih zavornih elementov in zavornih oblog bobnastih zavor za motorna vozila in njihove priklopnike (št. 90.01)
3568. Odredba o homologiranju vozil glede na zaščito potnikov v primeru čelnega trčenja (št. 94.00)
3569. Odredba o homologiranju vozil glede na zaščito potnikov v primeru bočnega trčenja (št. 95.00)
3570. Odredba o homologiranju vozil na akumulatorski električni pogon glede posebnih pogojev za njihovo konstrukcijo in funkcionalno varnost (št. 100.00)
3571. Odredba o homologiranju osebnih vozil, opremljenih z motorjem z notranjim zgorevanjem, glede na merjenje emisije ogljikovega dioksida in porabe goriva ter osebnih in lahkih tovornih vozil na akumulatorski električni pogon ... (št. 101.00)
3572. Odredba o homologiranju: I. naprav za kratko spenjanje vozil II. vozil glede na vgradnjo homologiranih naprav za kratko spenjanje vozil (št. 102.00)
3573. Odredba o homologiranju nadomestnih katalizatorjev za motorna vozila (št. 103.00)

OBČINE

Brežice

3574. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice
3575. Sklep o ukinitvi prispevka ob ceni komunalnih storitev

Grosuplje

3584. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Višnja Gora, za financiranje modernizacije krajevnih cest Kalce-Vrh pri Višnji Gori, vas Kriška vas, del Sokolske ulice in Jurčičeve poti in del Turnherjeve ...
3585. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Višnja Gora o izidu glasovanja na referendumu za plačilo posebnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Višnja Gora, za financiranje modernizacije krajevnih cest Kalce-Vrh pri ...

Kobilje

3576. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture na območju Občine Kobilje

Lendava

3577. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Čentiba
3578. Poročilo volilne komisije KS Čentiba o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Čentiba

Loški Potok

3579. Odlok o ceni kumunalnih storitev

Moravske Toplice

3580. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Bogojina - za naselje Bogojina
3581. Poročilo Volilne komisije KS Bogojina o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Bogojina - za naselje Bogojina

Postojna

3582. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka v denarju za območje KS Planina

Šmarje pri Jelšah

3583. Statut Krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah

Vojnik

3586. Revalorizirana vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Vojnik

Žalec

3587. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Žalec
AAA Zlata odličnost