Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997

Kazalo

3557. Odredba o homologiranju motornih vozil z najmanj štirimi kolesi glede na emisijo hrupa (št. 51.02), stran 5849.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US RS in 29/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju motornih vozil z najmanj štirimi kolesi glede na emisijo hrupa (št. 51.02)
1 SPLOŠNO
1.1 Motorna vozila z najmanj štirimi kolesi morajo biti homologirana v skladu s to odredbo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se nanaša na emisijo hrupa, ki ga povzročajo motorna vozila z najmanj štirimi kolesi.
3 ZAHTEVE
3.1 Splošne zahteve
3.1.1 Vsi deli vozila, ki lahko vplivajo na emisijo hrupa, morajo biti konstruirani, izdelani in vgrajeni tako, da kljub morebitnim vibracijam in drugim vplivom omogočajo, da vozilo ob normalni rabi ustreza zahtevam te odredbe.
3.1.2 Sistem za zmanjševanje hrupa mora biti konstruiran, izdelan in vgrajen tako, da je odporen proti koroziji, ki ji je izpostavljen med obratovanjem.
3.2 Zahteve glede hrupa
3.2.1 Merilne metode
3.2.1.1 Hrup, ki ga povzroča vozilo, je treba meriti na dva načina, in sicer hrup vozila v gibanju in hrup vozila v mirovanju, ko motor vozila deluje. * Pri vozilih, ki jih poganja električni motor, se meri samo hrup vozila v gibanju
Pri vozilih z največjo skupno maso, večjo od 2.800 kg, je treba v primeru, da je vozilo opremljeno z zračnim zavornim sistemom, meriti tudi hrup, ki ga povzroča kompresor zraka, in to skladno z zahtevami dodatka št. 6 pravilnika ECE 51.02.
3.2.2 Dovoljeni nivoji hrupa
3.2.2.1 Nivo hrupa vozila, izmerjen po metodah te odredbe, ne sme presegati spodaj navedenih vrednosti. Vrednosti hrupa, izmerjene skladno z določili točke 3.2.1.1 te odredbe, morajo biti zabeležene v poročilu o preskusu in v homologacijskem dokumentu po vzorcu iz dodatka št. 1 pravilnika ECE 51.02.
3.2.2.1.1 Vozila za prevoz oseb, ki skupaj 
 z vozniškim sedežem nimajo več kot 9 sedežev         74 dB(A)
3.2.2.1.2 Vozila za prevoz oseb, ki imajo 
 skupaj z vozniškim sedežem več kot 9 sedežev 
 in katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg:
– z močjo motorja, manjšo kot 150 kW (ECE)          78 dB(A)
– z močjo motorja 150 kW (ECE) in več             80 dB(A)
3.2.2.1.3 Vozila za prevoz oseb, ki imajo 
 skupaj z vozniškim sedežem več kot 9 sedežev; 
 vozila za prevoz tovora:
– katerih največja dovoljena masa ne presega 
 2000 kg                            76 dB(A)
– katerih največja dovoljena masa presega 
 2000 kg, vendar ne presega 3500 kg              77 dB(A)
3.2.2.1.4 Vozila za prevoz tovora, katerih 
 največja dovoljena masa presega 3500 kg:
– z močjo motorja, manjšo kot 75 kW (ECE)           77 dB(A)
– z močjo motorja 75 kW (ECE) in večjo, 
 vendar manjšo kot 150 kW (ECE)                78 dB(A)
– z močjo motorja 150 kW (ECE) in večjo            80 dB(A)
3.2.2.2 Te vrednosti pa so lahko tudi večje, in sicer:
3.2.2.2.1 pri vozilih iz točk 3.2.2.1.1 in 3.2.2.1.3 te odredbe, ki so opremljena z dieselskim motorjem z neposrednim vbrizgavanjem, za 1dB(A);
3.2.2.2.2 pri terenskih vozilih z največjo skupno maso, večjo od 2.000 kg:
3.2.2.2.2.1 za 1 dB(A), če je moč motorja manjša od 150 kW, in
3.2.2.2.2.2 za 2 dB(A), če je moč motorja 150 kW ali večja;
3.2.2.2.3 pri vozilih iz točke 3.2.2.1.1 te odredbe, ki so opremljena z menjalnikom, ki ima več kot štiri prestave za vožnjo naprej, in motorjem, katerega moč je večja kot 140 kW, in je razmerje največje moči proti največji skupni masi večje kot 75 kW/t, za 1 dB(A), če je hitrost, s katero zadnji del vozila prekorači črto BB’ v tretji prestavi, večja kot 61 km/h.
3.3 Zahteve za izpušne sisteme, ki vsebujejo vlaknate materiale
3.3.1 Upoštevati je treba zahteve dodatka št. 5 pravilnika ECE R 51.02.
4 PRESKUŠANJE VOZILA
4.1 Preskušanje vozila po določilih te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 51.02. Ta pravilnik izhaja iz Sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 51.02 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA VOZILA
5.1 Homologacija vozila po določilih te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 51.02. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96).
7 VELJAVNOST
7.1 Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati odredba o homologiranju motornih vozil z najmanj štirimi kolesi glede emisije hrupa (št. 51.02) – (Uradni list RS, št. 15/96).
7.2 Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Za vsa vozila, razen za rabljena vozila, ki se prvič registrirajo v Republiki Sloveniji, pa se začne uporabljati 1. oktobra 1998.
Št. 009-10/96-45
Ljubljana, dne 20. oktobra 1997.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
* Podatek o nivoju hrupa vozila v mirovanju se uporablja kot referenčni podatek za kontrolo vozil v rabi.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti