Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997

Kazalo

3549. Odredba o homologiranju motornih vozil glede na zavarovanje pred nedovoljeno uporabo (št. 18.02), stran 5820.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US RS, 29/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju motornih vozil glede na zavarovanje pred nedovoljeno uporabo (št. 18.02)
1 SPLOŠNO
1.1 Motorna vozila z najmanj tremi kolesi morajo biti homologirana v skladu s to odredbo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se nanaša na varnostne naprave, ki preprečujejo nedovoljeno uporabo motornih vozil z najmanj tremi kolesi.
3 ZAHTEVE
3.1 Zahteve za vozila kategorij* M1 in N1
3.1.1 Splošne zahteve
3.1.1.1 Varnostna naprava mora biti izvedena tako, da je izključena:
3.1.1.1.1 pri zaganjanju motorja z normalno napravo za zaganjanje;
3.1.1.1.2 pri upravljanju (krmiljenju) vozila in pri vožnji naprej z lastnim pogonom.
3.1.1.2 Zahteve iz točke 3.1.1.1 te odredbe se morajo izpolniti že z enim samim premikom enega kontaktnega ključa.
3.1.1.3 Sistem, ki deluje s pomočjo ključa v ključavnici, ne sme dopustiti izvlečenja ključa iz ključavnice, ne da bi se s tem aktivirala varnostna naprava iz točke 3.1.1.1 te odredbe, razen v primeru iz točke 3.1.2.1.5 te odredbe.
3.1.1.4 Varnostna naprava iz točke 3.1.1.1 te odredbe in deli vozila, na katere učinkuje, morajo biti izvedeni tako, da jih je nemogoče hitro in neopazno odpreti, izločiti iz delovanja ali uničiti (na primer z enostavnim, cenenim in lahko dosegljivim orodjem, napravami ali predmeti).
3.1.1.5 Varnostna naprava iz točke 3.1.1.1 te odredbe mora biti del osnovne opreme vozila (to je opreme, ki jo mora proizvajalec vgraditi v vozilo pred prvo prodajo). Vgrajena mora biti tako, da jo je v zaklenjenem stanju mogoče demontirati samo s specialnim orodjem – tudi, če je pred tem demontirano ohišje varnostne naprave. Če je mogoče varnostno napravo izločiti iz delovanja z odstranitvijo vijakov, morajo biti le-ti, kadar je varnostna naprava vključena, pokriti z deli varnostne naprave, razen če so vijaki taki, da jih ni mogoče odviti.
3.1.1.6 Sistem mehanske ključavnice mora omogočati najmanj 1000 različnih kombinacij ključev oziroma tako število, ki ustreza letni proizvodnji vozil, če je ta manjša od 1000. Za isti tip vozila mora biti razmerje kombinacije ključavnice proti številu vozil približno 1: 1000.
3.1.1.7 Električni/elektronski zaporni sistemi, npr. daljinski upravljalnik, morajo imeti najmanj 50.000 variant in morajo vključevati plavajočo (spreminjajočo se) kodo in/ali imeti možnost zamenjave 5000 različic v 24 urah.
3.1.1.8 Ključ in ključavnica ne smeta biti vidno kodirana.
3.1.1.9 Ključavnica mora biti konstruirana, izdelana in vgrajena tako, da je vrtenje cilindra ključavnice v blokiranem stanju z navorom, ki je manjši od 2,45 Nm, mogoče samo z izvirnim ključem.
3.1.1.10 Varnostne naprave morajo biti izvedene tako, da je izključena vsaka možnost, da bi se zaradi okvare vključile, medtem ko motor deluje, kar bi lahko posebej v primeru blokade ogrozilo varnost.
3.1.1.10.1 Varnostne naprave, ki delujejo na krmilni sistem, na sistem prenosa moči ali na ročico menjalnika, morajo biti izvedene tako, da jih je mogoče vključiti šele potem, ko je motor že ustavljen. Temu mora slediti postopek, ki ni neprekinjeno podaljšanje postopka ustavljanja motorja.
3.1.1.10.2 Pri varnostnih napravah, ki delujejo na krmilni sistem, na sistem prenosa moči ali na ročico menjalnika na tak način, da se vključijo z izvlečenjem ključa, je treba za vključitev izvleči ključ za najmanj 2 mm oziroma morajo take naprave imeti zaporo, ki prepreči nehoteno delno ali popolno izvlečenje ključa.
3.1.1.11 Za blokiranje ali/in deblokiranje naprave je dovoljeno uporabiti dodaten vir energije. Sama varnostna naprava pa mora ostati v blokiranem stanju izključno s pomočjo sredstev, ki ne potrebujejo dovoda energije.
3.1.1.12 Ne sme biti mogoče vključiti motor, če ni bila prej deblokirana varnostna naprava.
3.1.1.13 Varnostne naprave, ki preprečujejo sprostitev zavor vozila, so prepovedane.
3.1.1.14 Če je varnostna naprava opremljena z opozorilno napravo za voznika, se mora le-ta aktivirati, ko voznik odpre svoja vrata, razen v primeru, ko je varnostna naprava že vključena oziroma je kontaktni ključ izvlečen.
3.1.2 Posebne zahteve
Poleg splošnih zahtev iz poglavja 3.1.1 te odredbe morajo varnostne naprave ustrezati tudi naslednjim posebnim zahtevam.
3.1.2.1 Varnostna naprava, ki deluje na krmilni sistem
3.1.2.1.1 Varnostna naprava, ki deluje na krmilni sistem, mora le-tega blokirati. Pred zagonom motorja mora biti normalno delovanje krmilnega sistema ponovno vzpostavljeno.
3.1.2.1.2 Delovanja vključene varnostne naprave ne sme biti mogoče preprečiti.
3.1.2.1.3 Po 2500 blokiranjih in deblokiranjih v obe smeri ob preskusu vzdržljivosti skladno z zahtevo 1. dela dodatka št. 4 pravilnika ECE R 18.02 mora varnostna naprava še vedno ustrezati vsem zahtevam točk 3.1.10, 3.1.2.1.1, 3.1.2.1.2 in 3.1.2.1.4 te odredbe.
3.1.2.1.4 Naprava za preprečevanje nedovoljene uporabe vozila mora v svoji vključeni legi zadostiti eni od naslednjih zahtev:
3.1.2.1.4.1 biti mora dovolj trdna, da zdrži navor 300 Nm okrog osi krmilnega mehanizma v obeh smereh pri statičnih pogojih, ne da bi na krmilnem mehanizmu nastala okvara, ki bi lahko ogrozila varnost;
3.1.2.1.4.2 mora vključevati napravo, ki zdrsi ali popusti, tako da sistem lahko zdrži stalen ali prekinjajoč navor najmanj 100 Nm. Ta navor mora blokirni sistem zdržati tudi po preskusu, opisanem v drugem delu dodatka št. 4 pravilnika ECE R 18.02
3.1.2.1.4.3 mora vključevati napravo, ki dopušča prosto vrtenje volana okrog blokirane osi krmilnega mehanizma. Blokirni mehanizem mora biti dovolj trden, da zdrži statično obremenitev z navorom 200 Nm na osi krmilnega mehanizma v obeh smereh.
3.1.2.1.5 Pri varnostni napravi, pri kateri je mogoče izvleči ključ iz ključavnice tudi v neki drugi legi, razen v tisti, v kateri se blokira krmilni sistem, je treba zagotoviti, da tega ni mogoče storiti nenamerno.
3.1.2.1.6 Če neki sestavni del odpove tako, da naprave ni mogoče z lahkoto obremeniti z navorom iz točk 3.1.2.1.4.1, 3.1.2.1.4.2 in 3.1.2.1.4.3 te odredbe, krmilni sistem pa ostane blokiran, mora sistem zadostiti zahtevam.
3.1.2.2 Varnostna naprava, ki deluje na prenos moči
3.1.2.2.1 Varnostna naprava, ki deluje na prenos moči, mora preprečiti vrtenje pogonskih koles vozila.
3.1.2.2.2 Delovanja vključene varnostne naprave ne sme biti mogoče preprečiti.
3.1.2.2.3 Ko je ključ v ključavnici varnostne naprave, ne sme biti mogoče nenamerno blokiranje prenosnega sistema in ravno tako tudi ne, če je naprava, ki preprečuje zagon motorja, vključena.
3.1.2.2.4 Varnostna naprava mora brezhibno delovati tudi po določeni obrabi, to je po 2500-kratnem blokiranju in deblokiranju prenosnega sistema.
3.1.2.2.5 Če je varnostna naprava taka, da se ključ lahko izvleče tudi v neki drugi legi, razen tisti, v kateri se aktivira blokiranje prenosnega sistema, je treba zagotoviti, da se to ne more zgoditi nenamerno.
3.1.2.2.6 Varnostna naprava mora brez škodljivih posledic za varnost vožnje zdržati statično obremenitev v obe smeri z navorom, ki je za 50 odstotkov večji od največjega navora pri prenosu moči. Ta največji navor se ne določa po največjem navoru motorja, ampak po največjem navoru, ki ga lahko prenese sklopka oziroma avtomatski menjalnik.
3.1.2.3 Varnostna naprava, ki deluje na menjalno ročico
3.1.2.3.1 Varnostna naprava, ki deluje na menjalno ročico, mora preprečiti vsako menjanje prestav.
3.1.2.3.2 Pri ročnih menjalnikih je menjalna ročica lahko blokirana le v vzvratni prestavi, dopustna je tudi blokada v nevtralni legi (prosti tek).
3.1.2.3.3 Pri avtomatskih menjalnikih, kjer ima komandna ročica tudi lego za parkiranje, sme biti ročica blokirana samo v tej legi, dopustna pa je tudi blokada v legi prostega teka ali pa vzvratne vožnje.
3.1.2.3.4 Pri avtomatskih menjalnikih, kjer komandna ročica nima lege za parkiranje, sme biti ročica blokirana samo v legi prostega teka ali pa vzvratne vožnje.
3.1.2.3.5 Varnostna naprava mora brezhibno delovati tudi po določeni obrabi, to je po 2500-kratnem blokiranju in deblokiranju menjalne ročice.
3.1.3 Elektromehanske in elektronske naprave za preprečevanje nedovoljene rabe vozila
3.1.3.1 Elektromehanske in elektronske naprave za preprečevanje nedovoljene rabe vozila morajo, če so vgrajene ustrezati zahtevam iz poglavij 3.1.1 in 3.1.2 te odredbe ter zahtevam pravilnika ECE R 97.
3.2 Zahteve za motorna vozila z najmanj tremi kolesi, razen vozil kategorije M1 in N1
3.2.1 Splošne zahteve
3.2.1.1 Varnostna naprava mora biti izvedena tako, da je izključena:
3.2.1.1.1 pri zaganjanju motorja z normalno napravo za zaganjanje;
3.2.1.1.2 pri upravljanju (krmiljenju) vozila in pri vožnji naprej z lastnim pogonom.
3.2.1.2 Zahteve iz točke 3.2.1.1 te odredbe se morajo izpolniti že z enim samim premikom enega kontaktnega ključa.
3.2.1.3 Sistem, ki deluje s pomočjo ključa v ključavnici, ne sme dopustiti izvlečenja ključa iz ključavnice, ne da bi se s tem aktivirala varnostna naprava iz točke 3.2.1.1 te odredbe, razen v primeru iz točke 3.2.2.1.5 te odredbe.
3.2.1.4 Varnostna naprava iz točke 3.2.1.1 te odredbe in deli vozila, na katere učinkuje, morajo biti izvedeni tako, da jih je nemogoče hitro in neopazno odpreti, izločiti iz delovanja ali uničiti (na primer z enostavnim, cenenim in lahko dosegljivim orodjem, napravami ali predmeti).
3.2.1.5 Varnostna naprava iz točke 3.2.1.1 te odredbe mora biti del osnovne opreme vozila (to je opreme, ki jo mora proizvajalec vgraditi v vozilo pred prvo prodajo). Vgrajena mora biti tako, da jo je v zaklenjenem stanju mogoče demontirati samo s specialnim orodjem – tudi, če je pred tem demontirano ohišje varnostne naprave. Če je mogoče varnostno napravo izločiti iz delovanja z odstranitvijo vijakov, morajo biti le-ti, kadar je varnostna naprava vključena, pokriti z deli varnostne naprave, razen če so vijaki taki, da jih ni mogoče odviti.
3.2.1.6 Sistem ključavnice mora omogočati najmanj 1000 različnih kombinacij ključev oziroma tako število, ki ustreza letni proizvodnji vozil, če je ta manjša od 1000. Za isti tip vozila mora biti razmerje kombinacije ključavnice proti številu vozil približno 1: 1000.
3.2.1.7 Ključ in ključavnica ne smeta biti vidno kodirana.
3.2.1.8 Ključavnica mora biti konstruirana, izdelana in vgrajena tako, da je vrtenje cilindra ključavnice v blokiranem stanju z navorom, ki je manjši od 2,45 Nm, mogoče samo z izvirnim ključem.
3.2.1.9 Varnostne naprave morajo biti tako izvedene, da je izključena vsaka nevarnost, da bi se med vožnjo po nesreči vključila blokada, kar bi lahko ogrozilo varnost.
3.2.1.9.1 Varnostne naprave, ki delujejo na krmilni sistem, na sistem prenosa moči ali na ročico menjalnika, morajo biti izvedene tako, da jih je mogoče vključiti šele potem, ko je motor že ustavljen. Temu mora slediti postopek, ki ni neprekinjeno podaljšanje postopka ustavljanja motorja.
3.2.1.9.2 Pri varnostnih napravah, ki delujejo na krmilni sistem, na sistem prenosa moči ali na ročico menjalnika na tak način, da se vključijo z izvlečenjem ključa, je treba za vključitev izvleči ključ za najmanj 2 mm oziroma morajo take naprave imeti zaporo, ki prepreči nehoteno delno ali popolno izvlečenje ključa.
3.2.1.10 Za blokiranje oziroma/in deblokiranje je dovoljeno uporabiti dodaten vir energije. Sama varnostna naprava pa mora ostati v blokiranem stanju izključno pod vplivom mehanskih sil.
3.2.1.11 Ne sme biti mogoče vključiti motor, če ni bila prej deblokirana varnostna naprava.
3.2.1.12 Varnostne naprave, ki preprečujejo sprostitev zavor vozila, so prepovedane.
3.2.1.13 Če je varnostna naprava opremljena z opozorilno napravo za voznika, se mora le-ta aktivirati, ko voznik odpre svoja vrata, razen v primeru, ko je varnostna naprava že vključena oziroma je kontaktni ključ izvlečen.
3.2.2 Posebne zahteve
Poleg splošnih zahtev iz poglavja 3.2.1 te odredbe morajo varnostne naprave ustrezati tudi naslednjim posebnim zahtevam.
3.2.2.1 Varnostna naprava, ki deluje na krmilni sistem
3.2.2.1.1 Varnostna naprava, ki deluje na krmilni sistem, mora le-tega blokirati.
3.2.2.1.2 Delovanja vključene varnostne naprave ne sme biti mogoče preprečiti.
3.2.2.1.3 Po 2500 blokiranjih in deblokiranjih v obe smeri ob preskusu vzdržljivosti skladno z dodatkom št. 6 pravilnika ECE R 18.02 mora varnostna naprava še vedno ustrezati zahtevam iz točk 3.2.1.9, 3.2.2.1.1, 3.2.2.1.2 in 3.2.2.1.4 te odredbe.
3.2.2.1.4 Varnostna naprava mora v vključenem stanju brez škodljivih posledic za krmilni mehanizem zdržati statično obremenitev z navorom 200 Nm na osi krmilnega mehanizma v obeh smereh.
3.2.2.1.5 Če je varnostna naprava taka, da se ključ lahko izvleče tudi v neki drugi legi, razen tisti, v kateri se aktivira blokiranje prenosnega sistema, je treba zagotoviti, da se to ne more zgoditi nenamerno.
3.2.2.2 Varnostna naprava, ki deluje na prenos moči
3.2.2.2.1 Varnostna naprava, ki deluje na prenos moči, mora preprečiti vrtenje pogonskih koles vozila.
3.2.2.2.2 Delovanja vključene varnostne naprave ne sme biti mogoče preprečiti.
3.2.2.2.3 Ko je ključ v ključavnici varnostne naprave, ne sme priti do nenamernega blokiranja prenosnega sistema in ravno tako tudi ne, če je naprava, ki preprečuje zagon motorja, vključena.
3.2.2.2.4 Varnostna naprava mora brezhibno delovati tudi po določeni obrabi, to je po 2500-kratnem blokiranju in deblokiranju prenosnega sistema.
3.2.2.2.5 Če je varnostna naprava taka, da se ključ lahko izvleče tudi v neki drugi legi, razen tisti, v kateri se aktivira blokiranje prenosnega sistema, je treba zagotoviti, da se to ne more zgoditi nenamerno
3.2.2.2.6 Varnostna naprava mora brez škodljivih posledic za varnost vožnje zdržati statično obremenitev v obe smeri z navorom, ki je za 50 odstotkov večji od največjega navora pri prenosu moči. Ta največji navor se ne določa po največjem navoru motorja, ampak po največjem navoru, ki ga lahko prenese sklopka oziroma avtomatski menjalnik.
3.2.2.3 Varnostna naprava, ki deluje na menjalno ročico
3.2.2.3.1 Varnostna naprava, ki deluje na menjalno ročico, mora preprečiti vsako menjanje prestav.
3.2.2.3.2 Pri ročnih menjalnikih je menjalna ročica lahko blokirana le v vzvratni prestavi, dopustna je tudi blokada v nevtralni legi (prosti tek).
3.2.2.3.3 Pri avtomatskih menjalnikih, kjer ima komandna ročica tudi lego za parkiranje, sme biti ročica blokirana samo v tej legi, dopustna pa je tudi blokada v legi prostega teka ali pa vzvratne vožnje.
3.2.2.3.4 Pri avtomatskih menjalnikih, kjer komandna ročica nima lege za parkiranje, sme biti ročica blokirana samo v legi prostega teka ali pa vzvratne vožnje.
3.2.2.3.5 Varnostna naprava mora brezhibno delovati tudi po določeni obrabi, to je po 2500-kratnem blokiranju in deblokiranju menjalne ročice.
4 PRESKUŠANJE VARNOSTNIH NAPRAV
4.1 Preskušanje varnostnih naprav po določilih te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 18.02. Ta pravilnik izhaja iz sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 18.02 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA VARNOSTNIH NAPRAV
5.1 Homologacija varnostnih naprav po določilih te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 18.02. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96).
7 VELJAVNOST
7.1 Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o homologiranju motornih vozil glede na zavarovanje pred nedovoljeno uporabo (št. 18.01) – (Uradni list RS, št. 5/95)
7.2 Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. Ta odredba se začne uporabljati 1. oktobra 1998, za vozila, izdelana pred tem datumom, pa 1. oktobra 2001.
Št. 009-10/96-37
Ljubljana, dne 20. oktobra 1997.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
* Klasifikacija vozil po pravilnikih ECE je bila objavljena v prilogi št. 1 k odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96)

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti