Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997

Kazalo

3569. Odredba o homologiranju vozil glede na zaščito potnikov v primeru bočnega trčenja (št. 95.00), stran 5873.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US RS in 29/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju vozil glede na zaščito potnikov v primeru bočnega trčenja (št. 95.00)
1 SPLOŠNO
1.1 Osebna in lahka tovorna vozila morajo biti homologirana v skladu s to odredbo glede na zaščito potnikov v primeru bočnega trčenja.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se nanaša na obnašanje konstrukcije potniškega dela motornih vozil kategorij* M1 in N1 pri bočnem trčenju. Uporablja se za vozila, kjer se točka “R” najnižjega sedeža ne nahaja več kot 700 mm nad cestiščem, ko je vozilo v stanju, ki ustreza referenčni masi vozila (masa praznega vozila, pripravljenega za vožnjo, povečana za 100 kg, kolikor znaša masa preskusne lutke za bočno trčenje in pripadajoče merilne opreme).
3 ZAHTEVE
3.1 Vozilo je treba preskusiti skladno z zahtevami iz dodatka št. 4 pravilnika ECE R 95.00.
3.1.1 Preskus se izvede na voznikovi strani, razen če je struktura bokov vozila tako različna, da bi vplivala na uporabnost rezultatov. V tem primeru se po dogovoru med homologacijskim organom in proizvajalcem vozila uporabi možnost iz točke 3.1.1.1 ali 3.1.1.2 te odredbe.
3.1.1.1 Proizvajalec vozila dostavi homologacijskemu organu, odgovornemu za homologacijo vozila, podatke o lastnostih bočne strukture vozila v primerjavi z voznikovo stranjo, če se preskus izvaja na tej strani.
3.1.1.2 Homologacijski organ glede na razliko v konstrukciji vozila odloči, da se preskus izvede na nasprotni strani od voznika, če oceni, da je ta stran neugodnejša.
3.1.2 Preskusni laboratorij lahko po posvetu s proizvajalcem zahteva, da se preskus izvede tako, da je sedež v drugi legi, kot to predvideva točka 5.5 iz dodatka št. 4 pravilnika ECE R 95.00. Ta lega mora biti navedena v poročilu o preskusu.
3.1.3 Rezultat preskusa šteje za uspešnega, če so izpolnjeni pogoji iz točk 3.2 in 3.3 te odredbe.
3.2 Kriteriji učinka
3.2.1 Ugotovljeni kriteriji učinka, kot so določeni za preskus trčenja skladno s prilogo dodatka št. 4 pravilnika ECE R 94.00, na poskusnih lutkah, nameščenih na prednjih stranskih sedežih, morajo biti skladni z naslednjimi zahtevami:
3.2.1.1 Kriterij učinka na glavo (HPC) mora biti manjši ali enak 1000; če do dotika glave ne pride, se tega kriterija ne meri ali računa, ampak se vpiše podatek: “Ni dotika glave.”
3.2.1.2 Kriterij učinka na prsni koš mora biti:
(a) kriterij upogiba reber (RDC) manjši ali enak 42 mm;
(b) kriterij mehkega tkiva (VC) manjši ali enak 1,0 m/sek.
3.2.1.3 Kriterij učinka na medenico:
največja sila v genitalnem delu (PSPF) mora biti manjša ali enaka 6 kN.
3.2.1.4 Kriterij učinka na trebuh:
največja sila v trebušnem delu (APF) mora biti manjša ali enaka 2,5 kN za notranjo silo (enakovredno zunanji sili 4,5 kN).
3.3 Posebne zahteve
3.3.1 Med preskusom se nobena vrata ne smejo odpreti.
3.3.2 Po preskusu mora biti mogoče brez orodja:
3.3.2.1 odpreti zadostno število vrat, predvidenih za normalen vstop in izstop potnikov, da je mogoče izvleči vse potnike;
3.3.2.2 odpeti varnostne pasove preskusnih lutk;
3.3.2.3 izvleči preskusne lutke iz vozila.
3.3.3 Noben del notranjosti vozila se ne sme tako poškodovati, da bi z morebitnimi ostrimi robovi opazno povečal nevarnost poškodb potnikov.
3.3.4 Deli strukture vozila se lahko kot posledica trajne deformacije zlomijo ali pretrgajo, če to ne predstavlja povečane nevarnosti za poškodbo potnikov.
3.2.5 Če po trčenju nastopi stalno iztekanje tekočine iz sistema za dovod goriva, iztekanje ne sme biti večje kot 30 g/min; če se tekočina iz sistema za dovod goriva meša z drugimi iztekajočimi tekočinami in teh različnih tekočin ni mogoče preprosto ločiti in jih prepoznati, se za oceno količine iztekanja upoštevajo vse iztečene tekočine.
4 PRESKUŠANJE VOZIL
4.1 Preskušanje vozil glede zaščite potnikov v primeru bočnega trčenja po določilih te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 95.00. Ta pravilnik izhaja iz sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 95.00 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA VOZIL
5.1 Homologacija vozil glede zaščite potnikov v primeru bočnega trčenja po določilih te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 95.00. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96).
7 VELJAVNOST
7.1 Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. Ta odredba se začne uporabljati od 1. oktobra 1998, za vozila, tipsko homologirana pred tem datumom, pa od 1. oktobra 2000.
Št. 009-10/96-52
Ljubljana, dne 20. oktobra 1997
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
* Klasifikacija vozil po pravilnikih ECE je bila objavljena v prilogi št. 1 k odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96)

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti