Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997

Kazalo

3571. Odredba o homologiranju osebnih vozil, opremljenih z motorjem z notranjim zgorevanjem, glede na merjenje emisije ogljikovega dioksida in porabe goriva ter osebnih in lahkih tovornih vozil na akumulatorski električni pogon ... (št. 101.00), stran 5875.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US RS in 29/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju osebnih vozil, opremljenih z motorjem z notranjim zgorevanjem, glede na merjenje emisije ogljikovega dioksida in porabe goriva ter osebnih in lahkih tovornih vozil na akumulatorski električni pogon glede na merjenje porabe električne energije ter dosega (št. 101.00)
1 SPLOŠNO
1.1 Osebna vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem ter osebna in lahka tovorna vozila na akumulatorski električni pogon morajo biti homologirana v skladu s to odredbo glede porabe goriva (energije) in emisije CO(2) oziroma dosega z enim polnjenjem.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se nanaša na merjenje emisije CO(2) in porabe goriva vozil kategorije* M1 ter porabe električne energije in merjenje dosega vozil kategorij M1 in N1, ki jih poganja električna akumulatorska baterija.
3 ZAHTEVE
3.1 Splošno
Vsi deli vozila, ki vplivajo na emisijo CO(2) in porabo goriva ali električne energije, morajo biti projektirani, izdelani in sestavljeni tako, da lahko vozilo ob normalni rabi kljub morebitnim vibracijam, ki jim je izpostavljeno, ustreza zahtevam te odredbe.
3.2 Opis preskušanj motorjev z notranjim zgorevanjem
3.2.1 Emisijo CO(2) se meri med preskusnim ciklom, ki simulira vožnjo v mestu in zunaj njega, kot je to opisano v prilogi 1 dodatka št. 4 pravilnika ECE R 83.
3.2.2 Rezultati preskusa morajo biti izraženi kot emisija CO(2) v gramih na prevoženi kilometer (g/km), zaokroženi na najbližjo celo vrednost.
3.2.3 Poraba goriva se izračuna skladno s točko 1.5 iz dodatka št. 5 k pravilniku ECE R 101.00 na podlagi metode ravnotežja ogljika, ki uporablja izmerjene vrednosti CO(2) in drugih emisij, vezanih na ogljik (CO in HC). Rezultate je treba zaokrožiti na prvo decimalko.
3.2.4 Za preskus je treba uporabiti referenčno gorivo, kot je določeno v dodatku št. 9 pravilnika ECE R 83.
Za izračun po točki 3.2.3 te odredbe se uporablja gorivo z naslednjimi lastnostmi:
(a) gostota: izmerjena na preskusnem gorivu skladno z ISO 3675 ali po drugi enakovredni metodi;
(b) razmerje vodik-ogljik: uporabljata se stalni vrednosti, in sicer 1,85 za bencin in 1,86 za plinsko olje.
3.3 Opis preskušanj vozil z izključno električnim pogonom
3.3.1 Laboratorij, odgovoren za preskušanje, izvede merjenje porabe električne energije po metodi in preskusnem ciklu, ki je opisan v dodatku št. 6 pravilnika ECE R 101.00.
3.3.2 Laboratorij, odgovoren za preskušanje, izvede merjenje dosega vozila po metodi in preskusnem ciklu, ki je opisan v dodatku št. 7 pravilnika ECE R 101.00.
Tako izmerjeni doseg je edini, ki se sme uporabljati v prodajno promocijske namene.
3.3.3 Rezultat merjenja porabe električne energije mora biti izražen v vatnih urah na kilometer (Wh/km), doseg pa v kilometrih (km), oboje zaokroženo na najbližje celo število.
3.4 Tolmačenje rezultatov
3.4.1 Vrednost CO(2) ali vrednost porabe električne energije, sprejeta kot homologacijska vrednost, je lahko vrednost, ki jo navaja proizvajalec vozila, če vrednost, izmerjena v laboratoriju, ne presega te vrednosti za več kot 4%. V laboratoriju izmerjena vrednost pa je lahko nižja od tiste, ki jo navaja proizvajalec, brez omejitev.
3.4.2 Če laboratorijsko izmerjena vrednost za CO(2) ali porabo električne energije presega vrednosti po navedbi proizvajalca za več kot 4%, se meritev ponovi z istim vozilom.
Če povprečje obeh meritev, izvedenih v preskusnem laboratoriju, ne presega navedbe proizvajalca za več kot 4%, se vrednost, ki jo je navedel proizvajalec, šteje za homologacijsko vrednost.
3.4.3 Če povprečje obeh meritev, izvedenih v preskusnem laboratoriju, še vedno presega vrednost, ki jo je navedel proizvajalec, za več kot 4%, se opravi končni preskus na istem vozilu. Kot homologacijska vrednost se nato šteje povprečje vseh treh meritev, izvedenih v preskusnem laboratoriju.
4 PRESKUŠANJE VOZIL
4.1 Preskušanje vozil glede emisije CO(2)in porabe energije ter dosega po določilih te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 101.00. Ta pravilnik izhaja iz sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 101.00 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA VOZIL
5.1 Homologacija vozil glede emisije CO(2) in porabe energije ter dosega po določilih te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 101.00. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96).
7 VELJAVNOST
7.1 Ta odredba začne veljati 1. januarja 1998.
Št. 009-10/96-43
Ljubljana, dne 20. oktobra 1997.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
* Klasifikacija vozil po pravilnikih ECE je bila objavljena v prilogi št. 1 k odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96)

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti