Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997

Kazalo

3547. Odredba o homologiranju varnostnih pasov in drugih sistemov v motornih vozilih za zadrževanje odraslih potnikov (št. 16.04), stran 5818.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US RS in 29/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju varnostnih pasov in drugih sistemov v motornih vozilih za zadrževanje odraslih potnikov (št. 16.04)
1 SPLOŠNO
1.1 Varnostni pasovi in drugi sistemi za zadrževanje odraslih potnikov na sedežih v motornih vozilih morajo biti homologirani v skladu s to odredbo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se nanaša na varnostne pasove in druge sisteme za zadrževanje potnikov, ki so namenjeni za vgradnjo v motorna vozila z najmanj tremi kolesi in so prirejeni za individualno uporabo potnikov, ki sedijo na sedežih, obrnjenih v smer vožnje.
2.2 Ta odredba ne vsebuje predpisov o opremljanju vozil z varnostnimi pasovi.
3 ZAHTEVE
3.1 Splošne zahteve
3.1.1 Vsak vzorec, predložen v homologacijo, mora ustrezati zahtevam te odredbe.
3.1.2 Varnostni pas ali zadrževalni sistem mora biti konstruiran in izdelan tako, da pri pravilni montaži in uporabi zagotavlja brezhibno delovanje in zmanjšuje nevarnost poškodbe potnika v primeru nesreče vozila.
3.1.3 Trak varnostnega pasu ne sme v nobenem primeru predstavljati nevarnosti za potnika.
3.1.4 Uporaba materialov, katerih lastnosti vpijanja in zadrževanja vode enake lastnostim polyamida 6, je prepovedana za vse mehanske dele, kjer bi taka lastnost lahko škodljivo vplivala na njihovo delovanje.
3.2 Trdni deli
3.2.1 Splošno
3.2.1.1 Trdni deli varnostnega pasu, kot so zaponke, naprave za prilagajanje dolžine, pritrdilni elementi in podobno, ne smejo imeti ostrih robov, ki bi lahko poškodovali trak varnostnega pasu.
3.2.1.2 Vsi deli varnostnega pasu, ki so občutljivi na korozijo, morajo biti ustrezno zaščiteni. Po predpisanem korozijskem testu morajo vsi deli varnostnega pasu brezhibno delovati, na posameznih delih pa ne smejo biti vidne večje poškodbe zaradi korozije.
3.2.1.3 Posamezni trdni deli varnostnega pasu, predvideni za prevzem (absorpcijo) energije ali za prenos sil, ne smejo biti lomljivi.
3.2.1.4 Trdni deli varnostnega pasu in deli, izdelani iz plastičnih snovi, morajo biti nameščeni tako, da se pri normalni uporabi ne morejo pri premikanju sedeža zagozditi pod sedež ali se pri zapiranju ukleščiti med vrata. Če tega ni mogoče zagotoviti, je treba te dele posebej preskusiti v skladu s to odredbo.
3.2.2 Zaponka
3.2.2.1 Izvedba zaponke mora onemogočati napačno uporabo. To pomeni med drugim tudi, da zaponka ne sme ostati v samo delno zapetem stanju. Način odpiranja zaponke mora biti jasno razviden. Deli zaponke, ki so v dotiku s telesom potnika, morajo imeti površino najmanj 20 cm2 in biti najmanj 46 mm široki.
3.2.2.2 Zaponka mora – tudi kadar ni pod obremenitvijo – ostati zapeta v katerikoli legi vozila. Zaponke ne sme biti mogoče odpeti nehote ali iz malomarnosti oziroma s silo, ki je manjša od 1 daN. Zaponka mora biti enostavna za prijem in uporabo. Če je zaponka obremenjena ali ne, mora imeti uporabnik vedno možnost, da jo odpne z enostavnim gibom ene roke v eni smeri. Pri varnostnih pasovih, namenjenih za uporabo na prednjih stranskih sedežih vozila, mora imeti uporabnik tudi možnost, da zaponko zapne z enostavnim gibom ene roke v eni smeri, razen pri varnostnih pasovih tipa H.
Zaponka se mora odpreti s pritiskom na gumb ali na podobno napravo. Ta del zaponke mora biti rdeče barve, medtem ko noben drug del zaponke ne sme biti rdeč.
3.2.2.3 Zaponka mora tudi po preskusu, kot ga zahteva ta odredba, delovati brezhibno.
3.2.2.4 Sila, ki je potrebna, da se zaponka pri preskusu po tej odredbi odpre, ne sme presegati 6 daN.
3.2.3 Naprave za nastavitev dolžine varnostnega pasu
3.2.3.1 Ko si uporabnik pripne varnostni pas, se mora le-ta samodejno prilagoditi njegovemu telesu ali pa mora biti izveden tako, da si ga uporabnik lahko preprosto ročno prilagodi. Taka ročna prilagoditev mora omogočiti sedečemu uporabniku, da si dolžino varnostnega pasu z gibom ene roke prilagodi obsegu svojega telesa in legi sedeža, na katerem sedi.
3.2.3.2 Sila, ki je potrebna za nastavitev varnostnega pasu pri preskusu po tej odredbi, ne sme presegati 5 daN.
3.2.4 Pritrdilno okovje in višinska nastavitev
3.2.4.1 Pritrdilno okovje mora biti preskušeno v skladu s to odredbo. Isto velja tudi za napravo za višinsko nastavitev, če ni bila že homologirana v sklopu homologiranja pritrdišč varnostnih pasov skladno z najnovejšo inačico odredbe št. 14. Ti deli se pod vplivom predpisane sile ne smejo zlomiti ali odpeti.
3.2.5 Navijalci traku
3.2.5.1 Navijalci traku morajo uspešno prestati vse teste, predpisane z odredbo, tako mehanske kot tudi korozijske in preskuse v prašni atmosferi.
3.2.6 Zatezalci
3.2.6.1 Po opravljenem korozijskem preskusu morajo zatezalci, vključno s senzorji in konektorji, brezhibno delovati.
3.2.6.2 S preskusi je treba dokazati, da naključno aktiviranje zatezalca ne more poškodovati uporabnika varnostnega pasu.
3.2.6.3 Pirotehnični zatezalci
3.2.6.3.1 Pirotehnični zatezalci se tudi pri preskusu na predpisani visoki temperaturi ne smejo sami sprožiti in morajo po preskusu normalno delovati.
3.2.3.6.2 Pri namestitvi pirotehničnih zatezalcev v vozilo je treba preprečiti, da bi se pri njihovem aktiviranju vžgale gorljive snovi v bližini.
3.3 Trakovi
3.3.1 Lastnosti trakov varnostnih pasov morajo zagotoviti čimbolj enakomerno porazdelitev pritiska na telo uporabnika in po celi širini traku ter preprečiti zvijanje pri obremenitvi. Robovi trakov morajo biti izdelani tako, da se ne razpletajo.
3.3.2 Trak mora biti pri obremenitvi 980 daN širok najmanj 46 mm.
3.3.4 Porušna trdnost traku po kondicioniranju ne sme biti manjša od 1470 daN.
4 PRESKUŠANJE VARNOSTNIH PASOV
4.1 Preskušanje varnostnih pasov po določilih te odredbe, lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 16.04. Ta pravilnik izhaja iz sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 16.04 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA VARNOSTNIH PASOV
5.1 Homologacija varnostnih pasov po določilih te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 16.04. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96).
7 VELJAVNOST
7.1 Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o homologiranju varnostnih pasov in drugih sistemov v motornih vozilih za zadrževanje odraslih potnikov (št. 16.04) – (Uradni list RS, št. 5/95).
7.2 Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-10/96-35
Ljubljana, dne 20. oktobra 1997.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti