Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997

Kazalo

3559. Odredba o homologiranju avtoplaščev za gospodarska vozila in njihove priklopnike (št. 54.00), stran 5858.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US RS in 29/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju avtoplaščev za gospodarska vozila in njihove priklopnike (št. 54.00)
1 SPLOŠNO
1.1 Avtoplašči za gospodarska vozila in njihove priklopnike morajo biti homologirani v skladu s to odredbo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se nanaša na nove avtoplašče za cestna motorna vozila in njihove priklopnike, razen na:
2.1.1 nove avtoplašče za osebna motorna vozila in njihove priklopnike;
2.1.2 plašče za motocikle in
2.1.3 avtoplašče za hitrosti, nižje od 80 km/h in višje od 150 km/h.
3 ZAHTEVE
3.1 Mere avtoplaščev
3.1.1 Širina preseka avtoplašča
3.1.1.1 Širina preseka je opredeljena s formulo:
S = S(1) + K(A – A(1))
Pri tem pomeni:
S širina preseka (v mm), merjena na merilnem platišču
S1 nazivna širina preseka (v mm), kot je skladno s predpisi označena na boku avtoplašča
A širina (v mm) merilnega platišča po navedbi proizvajalca
A(1) širina (v mm) teoretičnega platišča;
A(1) je enaka S(1), pomnoženi z faktorjem “X” po navedbi proizvajalca; za K se uporabi vrednost 0,4
3.1.1.2 Za tipe avtoplaščev, za katere je oznaka navedena v prvem stolpcu preglednice dodatka 5 pravilnika ECE R 54.00, pa velja tista širina preseka, ki je navedena v preglednici za posamezni avtoplašč.
3.1.2 Zunanji premer avtoplašča
3.1.2.1 Zunanji premer avtoplašča je določen s formulo:
D = d + 2H
Pri tem velja:
D zunanji premer (v mm)
d konstanta po točki 2.16.1.3 pravilnika ECE R 54.00 (v mm)
S(1)1 nazivna širina preseka avtoplašča (v mm)
R(a)a presečno razmerje avtoplašča (višina/širina), kot je označeno na boku avtoplašča
H nazivna višina preseka (v mm) in je enaka S(1) x 0,01 R(a), skladno z oznako na boku avtoplašča
3.1.2.2 Za tiste tipe avtoplaščev, za katere je oznaka navedena v prvem stolpcu preglednice dodatka 5 pravilnika ECE R 54.00, pa velja tisti zunanji premer, ki je naveden v preglednici za posamezni avtoplašč.
3.1.3 Postopek merjenja avtoplašča
3.1.3.1 Glavne mere avtoplašča je treba izmeriti po postopku, predpisanem v dodatku 6 pravilnika ECE R 54.00.
3.1.4 Predpisi za širino preseka avtoplašča
3.1.4.1 Skupna širina avtoplašča je lahko manjša od širine preseka avtoplašča, določene po postopku iz točke 3.1.1 te odredbe.
3.1.4.2 Skupna širina avtoplašča je lahko večja pri radialnih avtoplaščih do 4%, pri diagonalnih pa do 8%, vendar je pri avtoplaščih, ki imajo nazivno širino večjo od 305 mm in so predvideni tudi za dvojno vgradnjo, širina lahko večja od širine avtoplašča, določene po postopku iz točke 3.1.1 te odredbe, za radialne avtoplašče do 2%, za diagonalne pa do 4%.
3.1.5 Predpisi za zunanji premer avtoplašča
Izmerjena vrednost ne sme biti manjša od D(min) in ne večja od D(max), kot to določata formuli:
D(min) = d + (2H x a)
D(max) = d + (2H x b)
pri tem je:
3.1.5.1 za avtoplašče z velikostjo, ki je zajeta v dodatku št. 5 pravilnika ECE R 54.00
H = 0,5(D-d)
(glej točko 3.1.2.1 te odredbe)
3.1.5.2 za druge velikosti avtoplaščev, ki niso zajete v dodatku 5 ECE R 54.00, pa veljata vrednosti “d” in “H” po točki 3.1.2.1 te odredbe.
3.1.5.3 Koeficient “a” = 0,97,
koeficient “b” pa je po preglednici:
---------------------------------------------------------------------
            Radialni avtoplašči   Diagonalni avtoplašči
---------------------------------------------------------------------
Normalni avtoplašči          1,04           1,07
Specialni avtoplašči          1,06           1,09
---------------------------------------------------------------------
3.1.5.4 Za zimske avtoplašče lahko zunanji premer (D(max)) presega zgoraj določene mere za 1%.
3.2 Preskus zmogljivosti (obremenitev/hitrost) – trajnostni test
3.2.1 Na vsakem tipu avtoplašča je treba opraviti preskus zmogljivosti po določilih dodatka 7 pravilnika ECE R 54.00.
3.2.2 Avtoplašč, ki po preskusu zmogljivosti ne kaže znakov odstopanja tekalne plasti, razslojevanja posameznih plasti, odstopanja korda, odletavanja delov dezena ali preloma tekstilnega ogrodja, je ta preskus uspešno prestal.
3.2.3 Zunanji premer avtoplašča, izmerjen šest ur po zaključku preskusa zmogljivosti, ne sme odstopati za več kot ± 3,5% od vrednosti, izmerjene pred preskusom.
3.2.4 Če je v homologacijskem postopku tip avtoplašča, ki ima razmerje obremenitev/hitrost po preglednici v dodatku 8 pravilnika ECE R 54.00, je treba trajnostni test po točki 3.2.1 te odredbe opraviti samo za nazivno vrednost razmerja.
3.2.5 Če je v homologacijskem postopku tip avtoplašča, ki ima poleg razmerja obremenitev/hitrost po preglednici v dodatku 8 pravilnika ECE R 54.00 še neko drugo razmerje obremenitev/hitrost, je treba trajnostni test po točki 3.2.1 te odredbe opraviti na drugem avtoplašču istega tipa tudi za to drugo razmerje.
4 PRESKUŠANJE AVTOPLAŠČEV
4.1 Preskušanje avtoplaščev po določilih te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 54.00. Ta pravilnik izhaja iz Sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 54.00 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Informacijski službi Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA AVTOPLAŠČEV
5.1 Homologacija avtoplaščev po določilih te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 54.00. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96).
7 VELJAVNOST
7.1 Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o homologiranju avtoplaščev za gospodarska vozila in njihove priklopnike (št. 54.00) – (Uradni list RS, št. 3/95).
7.2 Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-10/96-46
Ljubljana, dne 20. oktobra 1997.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti