Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997

Kazalo

3544. Odredba o homologiranju trikolesnih vozil glede na emisijo hrupa (št. 9.05), stran 5815.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US RS in 29/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju trikolesnih vozil glede na emisijo hrupa (št. 9.05)
1 SPLOŠNO
1.1 Trikolesna vozila kategorije* L5 morajo biti homologirana v skladu s to odredbo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se nanaša na emisijo hrupa, ki ga povzročajo motorna vozila na treh kolesih.
3 ZAHTEVE
3.1 Splošne zahteve
3.1.1 Vozilo, njegov motor in naprava za zmanjševanje hrupa morajo biti konstruirani, izdelani in vgrajeni tako, da kljub morebitnim vibracijam in drugim vplivom omogočajo, da vozilo v normalni rabi ustreza zahtevam te odredbe.
3.1.2 Sistem za zmanjševanje hrupa mora biti konstruiran, izdelan in vgrajen tako, da je odporen proti koroziji, ki ji je izpostavljen med obratovanjem.
3.2 Zahteve za hrup
3.2.1 Merilne metode
3.2.1.1 Meritve hrupa vozila v homologacijskem postopku je treba opraviti skladno z zahtevo dodatka št. 3 pravilnika ECE R 9.05, in sicer na dva načina, to je hrup vozila v gibanju in hrup vozila v mirovanju, ko motor tega vozila deluje.**
3.2.1.2 Obe vrednosti, izmerjeni v skladu s točko 3.2.1.1 te odredbe, je treba vpisati v poročilo o preskusu in homologacijski dokument.
3.2.1.3 Nivo hrupa, ki ga povzroča vozilo v vožnji, izmerjen po določilih te odredbe, ne sme presegati 82 dB/A za nova vozila in nove sisteme za zmanjševanje hrupa.
4 PRESKUŠANJE VOZILA
4.1 Preskušanje vozila po določilih te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 9.05. Ta pravilnik izhaja iz Sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 9.05 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA VOZILA
5.1 Homologacija vozila po določilih te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 9.05. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil v v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96).
7 VELJAVNOST
7.1 Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o homologiranju trikolesnih motornih vozil glede na emisijo hrupa (št. 9.04) – (Uradni list RS, št. 5/95).
7.2 Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-10/96-33
Ljubljana, dne 20. oktobra 1997.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
* Klasifikacija vozil po pravilnikih ECE je bila objavljena v prilogi št. 1 k odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96)
** Podatek o nivoju hrupa v mirovanju je potreben samo za kontrolo mopedov v obratovanju.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti