Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997

Kazalo

3562. Odredba o homologiranju motoplaščev za kolesa z motorjem in motorna kolesa (št. 75.00), stran 5862.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US RS in 29/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju motoplaščev za kolesa z motorjem in motorna kolesa (št. 75.00)
1 SPLOŠNO
1.1 Motoplašči za kolesa z motorjem in motorna kolesa morajo biti homologirani v skladu s to odredbo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se nanaša na nove motoplašče, namenjena za uporabo na cesti, za kolesa z motorjem in motorna kolesa (kategorije* L1, L2, L3 in L4) in za izvedenke iz motociklov (kategorija L5).
2.2 Glede na posebne lastnosti motoplaščev, še posebej glede tekalne površine, je na trgu večje število motoplaščev različnih vrst z istimi nazivnimi merami. Zaradi varnosti je priporočljivo, da so motorna kolesa konstruirana tako, da se nanje lahko montirajo različni tipi motoplaščev, ki so uporabniku na voljo.
3 ZAHTEVE
3.1 Mere motoplaščev
3.1.1 Širina preseka motoplašča
3.1.1.1 Širina preseka je opredeljena s formulo:
S = S(1) + K(A – A(1))
Pri tem pomeni:
S širina preseka (v mm), merjena na merilnem platišču
S(1) nazivna širina preseka (v mm), kot je skladno s predpisi označena na boku motoplašča
A širina (v mm) merilnega platišča po navedbi proizvajalca
A(1) širina (v mm) teoretičnega platišča;
A(1) 1 je enaka S(1), pomnoženi z vrednostjo x po navedbi proizvajalca; za K se vstavi vrednost 0,4.
3.1.1.2 Za tiste tipe motoplaščev, za katere je oznaka navedena v prvem stolpcu preglednice dodatka št. 5 pravilnika ECE R 75.00, pa velja tista širina preseka, ki je navedena v preglednici za posamezni motoplašč.
3.1.2 Zunanji premer motoplašča
3.1.2.1 Zunanji premer motoplašča je določen z naslednjo formulo:
D = d + 2H
Pri tem velja:
D zunanji premer (v mm)
d konstanta po točki 2.16.3 pravilnika ECE R 75.00 (v mm)
H nazivna višina preseka motoplašča (v mm), H = 0,01S(1)´R(a),
S(1) nazivna širina preseka motoplašča (v mm)
R(a) presečno razmerje motoplašča (višina/širina), kot je označeno na boku motoplašča, skladno z zahtevami iz točke 3.4 pravilnika ECE 75.00.
3.1.2.2 Za tiste tipe motoplaščev, za katere je oznaka navedena v prvem stolpcu preglednice dodatka št. 5 pravilnika ECE R 75.00, pa velja tista širina, ki je navedena v preglednici za posamezni motoplašč.
3.1.3 Postopek merjenja motoplašča
3.1.3.1 Glavne mere motoplašča je treba izmeriti po postopku, predpisanem v dodatku št. 6 pravilnika ECE R 75.00.
3.1.4 Predpisi glede širine preseka motoplašča
3.1.4.1 Skupna širina motoplašča je lahko manjša od širine preseka motoplašča, določene po postopku iz točke 3.1.1 te odredbe.
3.1.4.2 Skupna širina motoplašča lahko presega širino preseka motoplašča, določeno po postopku iz točke 3.1.1 te odredbe, do vrednosti, dovoljene v dodatku št. 5 k pravilniku ECE R 75.00, oziroma pri velikostih, ki v dodatku št. 5 niso navedene, za naslednje odstotke:
3.1.4.2.1 pri normalnih in M+S motoplaščih:
– premer platišča 13 in več: 10%
– premer platišča do vključno 12: 8%
3.1.4.2.2 pri posebnih motoplaščih, ki so le pogojno uporabni za vožnjo po cesti in so označeni z oznako MST: 25%
3.1.5 Predpisi glede zunanjega premera motoplašča
3.1.5.1 Zunanji premer motoplašča ne sme biti manjši oziroma večji od vrednosti D(min) oziroma D(max), določenih v dodatku št. 5 k pravilniku ECE R 75.00.
3.1.5.2 Pri velikostih, ki niso navedene v dodatku št. 5 pravilnika ECE R 75.00, velja, da zunanji premer ne sme biti izven območja, ki ga opredeljujeta D(min) oziroma D(max), ki sta določena z naslednjo formulo:
D(min) = d + (2H´a)
D(max) = d + (2H´b)
pri tem sta vrednosti za H in d obrazloženi v točki 3.1.2.1 te odredbe, vrednosti za a in b pa sta navedeni v naslednjih točkah:
3.1.5.2.1 pri normalnih cestnih in M+S motoplaščih velja:
– premer platišča 13 in več: a = 0,97
– premer platišča do vključno 12: a = 0,93
– za posebne motoplašče: a = 1,00
3.1.5.2.2 pri normalnih cestnih motoplaščih velja:
– premer platišča 13 in več: b = 1,07
– premer platišča do vključno 12: b = 1,10
– za M+S in posebne motoplašče: b = 1,12
3.2 Preskus zmogljivosti (obremenitev/hitrost)
3.2.1 Na vsakem motoplašču je treba opraviti preskus zmogljivosti po določilih dodatka št. 7 pravilnika ECE R 75.00.
3.2.1.1 Pri homologaciji motoplaščev, ki imajo v oznaki velikosti vključeno kodo “V” in so primerni za hitrosti, večje od 240 km/h, ali motoplaščev s kodo “Z” v oznaki velikosti, ki so primerni za hitrosti, večje od 270 km/h (točka 4.1.15 v pravilniku ECE R 75.00), se preskus zmogljivosti opravi na enem motoplašču s tako hitrostjo in obremenitvijo, kot sta navedeni v oklepaju na samem plašču, drugi preskus zmogljivosti pa se opravi na drugem motoplašču istega tipa s tako hitrostjo in obremenitvijo, kot ju je predvidel proizvajalec motoplašča kot največji.
3.2.2 Motoplašč, ki po preskusu zmogljivosti ne kaže znakov odstopanja tekalne plasti, razslojevanja posameznih plasti, odstopanja korda, odletavanja delov dezena ali preloma tekstilnega ogrodja, je ta preskus uspešno prestal.
3.2.3 Zunanji premer motoplašča, izmerjen šest ur po zaključku preskusa zmogljivosti, ne sme odstopati za več kot ± 3,5% od vrednosti, izmerjene pred preskusom.
3.2.4 Skupna širina motoplašča po preskusu zmogljivosti ne sme presegati vrednosti, navedenih v točki 3.1.4.2 te odredbe.
3.3 Dinamično povečanje motoplašča
3.3.1 Motoplašče, ki so zajeti v točki 1.1 dodatka št. 10 k pravilniku ECE R 75.00, je treba po končanem preskusu zmogljivosti po točki 3.2 te odredbe preskusiti še glede dinamičnega povečanja po zahtevah prej navedenega dodatka.
4 PRESKUŠANJE MOTOPLAŠČEV
4.1 Preskušanje motoplaščev po določilih te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 75.00. Ta pravilnik izhaja iz sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 75.00 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA MOTOPLAŠČEV
5.1 Homologacija motoplaščev po določilih te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 75.00. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96).
7 VELJAVNOST
7.1 Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati odredba o homologiranju motoplaščev za motorna kolesa (št. 75.00) – (Uradni list RS, št. 15/96)
7.2 Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-10/96-28
Ljubljana, dne 20. oktobra 1997.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
* Klasifikacija vozil po pravilnikih ECE je bila objavljena v prilogi št. 1 k odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96)

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti