Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997

Kazalo

3568. Odredba o homologiranju vozil glede na zaščito potnikov v primeru čelnega trčenja (št. 94.00), stran 5872.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US RS in 29/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju vozil glede na zaščito potnikov v primeru čelnega trčenja (št. 94.00)
1 SPLOŠNO
1.1 Vozila za prevoz potnikov morajo biti homologirana v skladu s to odredbo glede na zaščito potnikov v primeru čelnega trčenja.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se nanaša na varnostne zahteve za cestna motorna vozila kategorije* M1, katerih največja dovoljena masa ne presega 2,5 tone. Težja vozila so lahko homologirana na zahtevo proizvajalca.
2.2 Na zahtevo proizvajalca se uporablja za homologacijo tipa vozila glede na zaščito potnikov na prednjih stranskih sedežih v primeru čelnega trčenja.
3 ZAHTEVE
3.1 Splošne zahteve, uporabne za vse vrste preskusov
3.1.1 Točko “H” je treba določiti za vsak sedež skladno s postopkom, opisanem v dodatku št. 6 pravilnika ECE R 94.
3.1.2 Če zaščitni sistem za prednje sedeže vključuje varnostne pasove, morajo ti ustrezati zahtevam pravilnika ECE R 16.
3.1.3 Če je sedež, na katerega se postavi preskusna lutka, opremljen z varnostnim pasom, morajo biti pritrdišča varnostnega pasu skladna z zahtevami pravilnika ECE R 14.
3.2 Zahteve
Preskus vozila, izveden skladno s postopkom, opisanim v dodatku št. 3 pravilnika ECE R 94, šteje za uspešnega, če so hkrati izpolnjene zahteve iz točk od 3.2.1 do 3.2.6 te odredbe.
3.2.1 Kriteriji učinka, ugotovljeni skladno z dodatkom št. 4 pravilnika ECE R 94.00, na poskusnih lutkah, nameščenih na prednjih stranskih sedežih, morajo biti skladni z naslednjimi zahtevami:
3.2.1.1 Kriterij učinka na glavo (HPC) mora biti manjši ali enak 1000.
3.2.1.2 Kriterij učinka na prsni koš (ThPC) mora biti manjši ali enak 75 mm.
3.2.1.3 Kriterij učinka na stegno (FPC) mora biti manjši ali enak 10 kN.
3.2.2 Med preskusom se nobena vrata ne smejo odpreti.
3.2.3 Med preskusom se mehanizem ključavnice prednjih vrat ne sme zablokirati.
3.2.4 Po preskusu mora biti mogoče brez orodja:
3.2.4.1 odpreti najmanj ena vrata za vsako vrsto sedežev, če vrata obstajajo, in kjer je to potrebno, premakniti naslone sedežev oziroma sedeže tako, da je mogoče izvleči potnike (ta zahteva se ne upošteva pri vozilih, ki nimajo trdne konstrukcije strehe);
3.2.4.2 odpeti varnostne pasove preskusnih lutk; sponke varnostnih pasov se morajo odpreti s silo, ki ni večja od 6 daN;
3.2.4.3 izvleči preskusne lutke nepoškodovane iz vozila.
3.2.5 Pri trčenju je dovoljeno le rahlo iztekanje tekočine iz sistema za dovod goriva.
3.2.6 Če po trčenju nastopi stalno iztekanje tekočine iz sistema za dovod goriva, iztekanje ne sme biti večje kot 30 g/min; če se tekočina iz sistema za dovod goriva meša z drugimi iztekajočimi tekočinami in teh različnih tekočin ni mogoče preprosto ločiti in jih prepoznati, se za oceno količine iztekanja upoštevajo vse iztečene tekočine.
4 PRESKUŠANJE VOZIL
4.1 Preskušanje vozil glede zaščite potnikov v primeru čelnega trčenja po določilih te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 94.00. Ta pravilnik izhaja iz sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 94.00 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA VOZIL
5.1 Homologacija vozil glede zaščite potnikov v primeru čelnega trčenja po določilih te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 94.00. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96).
7 VELJAVNOST
7.1 Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. Ta odredba se začne uporabljati 1. oktobra 1998, za vozila, tipsko homologirana pred tem datumom, pa 1. oktobra 2000.
Št. 009-10/96-51
Ljubljana, dne 20. oktobra 1997.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
* Klasifikacija vozil po pravilnikih ECE je bila objavljena v prilogi št. 1 k odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96)

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti