Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997

Kazalo

3570. Odredba o homologiranju vozil na akumulatorski električni pogon glede posebnih pogojev za njihovo konstrukcijo in funkcionalno varnost (št. 100.00), stran 5874.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US RS in 29/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju vozil na akumulatorski električni pogon glede posebnih pogojev za njihovo konstrukcijo in funkcionalno varnost (št. 100.00)
1 SPLOŠNO
1.1 Vozila na akumulatorski električni pogon morajo biti homologirana v skladu s to odredbo glede posebnih pogojev za njihovo konstrukcijo in funkcionalno varnost.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se nanaša na varnostne zahteve za vsa cestna vozila kategorij* M in N, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega 25 km/h in ki jih poganja električna akumulatorska baterija.
3 ZAHTEVE
3.1 Konstrukcijske zahteve za vozila
3.1.1 Pogonska baterija
3.1.1.1 Namestitev pogonske baterije v vozilo ne sme omogočiti nastanka nevarnih akumulacij plina.
3.1.1.2 Prostori, v katerih so nameščene pogonske baterije, ki lahko proizvajajo nevarne pline, morajo biti zadostno prezračevani.
3.1.1.3 Pogonska baterija in ves električni tokokrog vozila morata biti zaščitena s pravilno dimenzioniranimi varovalkami oziroma prekinjali tokokroga. Proizvajalec mora preskusnemu laboratoriju po potrebi posredovati podatke, s katerimi je to mogoče dokazati.
3.1.2 Zaščita pred električnim udarom
3.1.2.1 Zaščita pred neposrednim dotikom naprav pod napetostjo:
3.1.2.1.1 Če je delovna napetost nižja od 60 V enosmernega toka oziroma 25 V izmeničnega toka, ni posebnih zahtev.
3.1.2.1.2 Neposredni dotik naprav pod napetostjo, katerih največja napetost je najmanj 60 V enosmernega toka oziroma 25 V izmeničnega toka, je treba preprečiti z izolacijo ali pa s posebnimi okrovi, zaščitnimi rešetkami, perforirano pločevino ali podobnim. Te zaščite morajo biti zanesljivo pritrjene in mehansko odporne ter izdelane tako, da jih ni mogoče odpreti, razstaviti ali odstraniti brez uporabe orodja.
3.1.2.1.3 V potniškem in prtljažnem prostoru morajo biti deli pod napetostjo v vsakem primeru zaščiteni z oblogo, ki ima stopnjo zaščite najmanj IPXXD.
3.1.2.1.4 Obloge v drugih delih vozila morajo imeti stopnjo zaščite najmanj IPXXB.
3.1.2.1.5 V motornem prostoru mora biti dostop do delov pod napetostjo mogoč samo z namernim dejanjem.
3.1.2.1.6 Pri odprtem pokrovu mora biti dostop do priključkov za polnjenje zaščiten z zaščito IPXXB.
3.1.2.1.7 Zaščitni stopnji IPXXB in IPXXD se nanašata na dotik nevarnih delov s testnim prstom oziroma na dotik s testno žico (dodatek št. 3 pravilnika ECE R 100.00).
3.1.2.1.8 Označevanje vozila
Zaščitni okrovi delov pod napetostjo, opisani v točki 3.1.2.1.2 te odredbe, morajo biti označeni s simbolom, opisanim v dodatku št. 5 pravilnika ECE R 100.00.
3.1.2.2 Zaščita pred dotikom izpostavljenih prevodnih delov, ki sicer niso pod napetostjo, vendar lahko v primeru okvare pridejo pod napetost
3.1.2.2.1 Če je delovna napetost nižja od 60 V enosmernega toka oziroma 25 V izmeničnega toka, ni posebnih zahtev.
3.1.2.2.2 Konstrukcija, montaža in izdelava električnih elementov mora biti taka, da so napake v izolaciji izključene.
3.1.2.2.3 Zaščita pred dotikom izpostavljenih prevodnih delov mora biti zagotovljena z izolacijo, poleg tega pa morajo biti vsi izpostavljeni prevodni deli električne opreme vozila galvansko povezani med seboj. Ta izenačitev potenciala se doseže z medsebojno povezavo izpostavljenih prevodnih delov, s pomočjo zaščitnega vodnika ali neposredno s kovinskim ogrodjem vozila. Za dva izpostavljena prevodna dela, ki sta zvarjena skupaj, se šteje, da ni prekinitve. Če pa obstaja prekinitev, je treba to točko premostiti z izravnavo potencialov.
3.1.2.3 Izolacijska upornost
3.1.2.3.1 Merjenje izolacijske upornosti se opravi potem, ko je bilo vozilo za 8 ur izpostavljeno naslednjim pogojem:
temperaturi: 23 ±5 °C,
vlažnosti: 90% +0/-5%.
3.1.2.3.2 Pri merjenju je treba uporabiti enosmerno napetost, ki je enaka nominalni napetosti pogonske baterije. Izolacijska upornost med katerimkoli izpostavljenim prevodnim delom in katerimkoli polom baterije mora znašati najmanj 500 Ω/V nazivne napetosti (dodatek št. 4 pravilnika ECE R 100.00 vsebuje primer, kako se tak preskus lahko izvede).
3.1.2.3.3 Upornost zaščitnega vodnika
Upornost izenačitve potenciala med katerimakoli izpostavljenima prevodnima deloma mora biti manjša od 0,1 Ω. Ta preskus je treba opraviti s tokom najmanj 0,2 A.
3.1.2.4 Priključitev vozila na omrežje
3.1.2.4.1 Na noben način ne sme biti mogoče, da bi se vozilo lahko premikalo z lastnim pogonom, medtem ko je priključeno na omrežje ali zunanji izvor energije.
3.1.2.4.2 Deli, ki se uporabljajo za polnjenje baterije iz zunanjega vira, morajo omogočiti prekinitev napajalnega toka pri odklopitvi, brez fizične poškodbe.
3.1.2.4.3 Spojni deli, za katere je mogoče, da pridejo pod napetost, morajo biti ob vseh pogojih uporabe zaščiteni pred neposrednim dotikom.
3.1.2.4.4 Vsi izpostavljeni prevodni deli morajo biti električno povezani s posebnim vodnikom, ki mora biti ob polnjenju baterije iz zunanjega vira ozemljen.
3.2 Zahteve za varnost pri obratovanju
3.2.1 Vklop energije
3.2.1.1 Vklop energije mora biti izveden s stikalom na ključ.
3.2.1.2 V legi, ko je pogonski del vozila priključen na izvor energije ali ki omogoča aktivno vožnjo vozila, ne sme biti mogoče izvleči ključa iz stikala.
3.2.2 Vožnja in ustavljanje
3.2.2.1 Najmanj trenutni znak mora opozoriti voznika:
(a) da je vozilo v stanju, ko je mogoča aktivna vožnja, ali
(b) da je potrebna naslednja akcija, da se vozilo postavi v stanje, ko je mogoča aktivna vožnja.
3.2.2.2 Ko stanje napolnjenosti baterije doseže minimalno napolnjenost, kot je to določil proizvajalec, mora biti uporabnik o tem pravočasno opozorjen, da lahko vozilo umakne s prometne površine še z lastnim pogonom.
3.2.2.3 Nenamerno pospeševanje, zaviranje ali vzvratna vožnja mora biti onemogočena. Okvara še posebej ne sme (npr. na pogonski enoti) povzročiti pomika stoječega nezavrtega vozila, ki bi bil večji od 0,1 m.
3.2.2.4 Ko voznik zapusti vozilo, ga mora očiten signal (svetlobni ali zvočni) opozoriti, če je pogonski del še vedno v stanju, ko je mogoča aktivna vožnja.
3.2.3 Vzvratna vožnja
3.2.3.1 Vzvratna vožnja vozila sme biti mogoča samo po vključitvi posebne kontrolne naprave. To dejanje zahteva:
(a) kombinacijo dveh različnih posegov ali
(b) električno stikalo, ki omogoča vključitev vzvratne vožnje samo v primeru, če se vozilo ne pomika naprej s hitrostjo, večjo od 5 km/h. Če je hitrost večja, se stikalo za vklop vzvratne vožnje ne sme odzvati. Naprava ima lahko samo eno stabilno lego.
3.2.3.2 Stanje kontrolne naprave za smer vožnje mora biti vozniku razločno razvidno.
3.2.4 Izpad energije v sili
3.2.4.1 Če je vozilo opremljeno z napravo, ki omeji delovanje pogona v nujnem primeru (npr. pregretje nekega elementa), mora voznika na to opozoriti razločen signal.
4 PRESKUŠANJE VOZIL
4.1 Preskušanje vozil na akumulatorski električni pogon glede posebnih pogojev za njihovo konstrukcijo in funkcionalno varnost po določilih te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 100.00. Ta pravilnik izhaja iz sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 100.00 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA VOZIL
5.1 Homologacija vozil na akumulatorski električni pogon glede posebnih pogojev za njihovo konstrukcijo in funkcionalno varnost po določilih te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 100.00. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96).
7 VELJAVNOST
7.1 Ta odredba velja od 1. januarja 1998 za vsa vozila na akumulatorski električni pogon, izdelana po 1. oktobru 1996.
Št. 009-10/96-42
Ljubljana, dne 20. oktobra 1997.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
* Klasifikacija vozil po pravilnikih ECE je bila objavljena v prilogi št. 1 k odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96)

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti