Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997

Kazalo

3543. Odredba o homologiranju žarometov za cestna motorna vozila za asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen, ki so opremljeni s halogenimi žarnicami (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 in/ali H8) (št. 8.04), stran 5814.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US RS in 29/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju žarometov za cestna motorna vozila za asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen, ki so opremljeni s halogenimi žarnicami (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 in/ali H8) (št. 8.04)
1 SPLOŠNO
1.1 Žarometi za cestna motorna vozila s halogenimi žarnicami tipa H(1), H(2), H(3), HB(3), HB(4), H(7) in/ali H(8) morajo biti homologirani v skladu s to odredbo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se nanaša na žaromete za cestna motorna vozila, ki imajo lečo iz stekla ali pa iz umetne snovi.
3 ZAHTEVE
3.1 Vsak vzorec mora ustrezati zahtevam te odredbe.
3.2 Žarometi morajo biti izdelani tako, da zadržijo predpisane fotometrične lastnosti in dobro delujejo tudi, ko so izpostavljeni morebitnim tresljajem pri normalni uporabi vozila.
3.2.1 Žarometi morajo biti opremljeni z napravo, ki omogoča pravilno nastavitev žarometa na vozilu, kot določajo predpisi. Taka naprava ni nujna pri žarometih, pri katerih sta reflektor in leča neločljivo povezana, in če je uporaba takih žarometov omejena na vozila, pri katerih je nastavitev žarometov zagotovljena na drug način.
Če sta žaromet za dolgi svetlobni pramen in žaromet za kratki svetlobni pramen, ki imata vsak svojo žarnico, združena v skupno enoto, mora sistem za nastavitev omogočati nastavitev vsake optične enote posebej.
To ne velja za žaromete, katerih reflektorji so neločljivo povezani, vendar mora tudi tak tip žarometa v celoti ustrezati zahtevam 6. točke pravilnika ECE R 8.04.
3.3 Deli žarometa, ki so predvideni za pritrditev žarnice v reflektor, morajo biti izdelani tako, da je tudi v temi mogoče pritrditi žarnico samo v predpisani legi.
Držalo žarnice mora ustrezati dimenzijskim karakteristikam, ki so navedene v naslednjih podatkovnih listah IEC publikacije 61-2:
----------------------------------------------------------------
Žarnica        Držalo          Podatkovna lista
----------------------------------------------------------------
H(1)          P 14.5s             7005-46-3
H(2)          X 5111             7005-99-2
H(3)          PK 22s             7005-47-1
HB(3)         P 20d              7005-31-1
HB(4)         P 22d              7005-32-1
H(7)          PX 26d             7005- 5-1
H(8)          PG 17             7005-110-1
----------------------------------------------------------------
3.4 Pri žarometih, katerih izvedba ustreza predpisom za vožnjo po desni in za vožnjo po levi strani cestišča, je nastavitev za določeno smer vožnje lahko opravljena že pri proizvajalcu, lahko pa jo pozneje opravi tudi voznik. Ta nastavitev se lahko opravi na primer z zasukom optične enote za določen kot proti vozilu ali pa z zasukom žarnice za določen kot proti optični enoti. V vsakem primeru pa morata biti mogoči samo dve legi, in sicer ena za vožnjo po desni in druga za vožnjo po levi strani cestišča. Onemogočen pa mora biti vsak nenameravan zasuk ali pa nastavitev v neko vmesno lego. Če je žarnico mogoče postaviti v dve različni legi, morajo biti pritrdilni elementi žarnice izvedeni tako, da je pritrditev žarnice v vsaki od teh leg tako točna, kot pri žarometih za samo eno smer vožnje. Skladnost s temi zahtevami se preverja samo vidno, po potrebi pa tudi s praktičnim preskusom.
3.5 Pri žarometih za dolgi in kratki svetlobni pramen, ki so opremljeni z mehansko, elektromehansko ali neko drugo napravo za preklapljanje z dolgega na kratki svetlobni pramen in obratno, mora ta naprava ustrezati naslednjim zahtevam:
3.5.1 Naprava mora v normalnih razmerah (vibracije), ki nastajajo pri vožnji, brez škode zdržati 50 000 preklopov.
3.5.2 V primeru okvare naprave se mora samodejno vključiti kratki svetlobni pramen.
3.5.3 Naprava mora biti izdelana tako, da ne dopušča nobene vmesne nastavitve.
3.5.4 Uporabnik ne sme imeti možnosti, da bi z normalnimi sredstvi spremenil obliko ali nastavitev premičnih delov naprave.
3.6 Skladno z določili te odredbe je treba opraviti še dodatna preskušanja, s katerimi se zagotovi, da pri uporabi žarometa ne nastopijo prevelika odstopanja od fotometričnih lastnosti.
3.7 Če je leča žarometa iz umetne snovi, je treba opraviti še preskuse po dodatku št. 6 pravilnika ECE R 8.04.
4 PRESKUŠANJE ŽAROMETOV
4.1 Preskušanje žarometov po določilih te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 8.04. Ta pravilnik izhaja iz Sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 8.04 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA ŽAROMETOV
5.1 Homologacija žarometov po določilih te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 8.04. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96).
7 VELJAVNOST
7.1 Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o homologiranju žarometov za cestna motorna vozila za asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni snop, ki so opremljeni s halogenimi žarnicami (žarnice H(1), H(2), H(3), HB(3), HB(4)in/ali H(7)) (št. 8.04) – (Uradni list RS, št. 5/95).
7.2 Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-10/96-20
Ljubljana, dne 20. oktobra 1997.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti