Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997

Kazalo

3545. Odredba o homologiranju vozil glede na zaščito voznika pred napravo za upravljanje vozila v primeru trčenja (št. 12.03), stran 5816.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US RS in 29/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju vozil glede na zaščito voznika pred napravo za upravljanje vozila v primeru trčenja (št. 12.03)
1 SPLOŠNO
1.1 Osebna vozila kategorije* M1 in kategorije N1 z največjo dovoljeno maso do 1500 kg morajo biti homologirana v skladu s to odredbo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se nanaša na obnašanje krmilnega mehanizma motornih vozil kategorije M1 in kategorije N1 z največjo dovoljeno maso do 1500 kg glede na zaščito voznika v primeru čelnega trčenja.
2.2 Na zahtevo proizvajalca se lahko po tej odredbi homologirajo tudi vozila, ki jih točka 2.1 ne zajema.
3 ZAHTEVE
3.1 Pri trčenju praznega vozila (pripravljenega za vožnjo, brez preskusne lutke) s hitrostjo 48,3 km/h v togo pregrado se zgornji del krmilnega mehanizma z volanskim drogom ne sme premakniti v smeri proti zadnjemu delu vozila (vzporedno z vzdolžno osjo vozila) za več kot 127 mm in tudi ne več kot 127 mm navpično navzgor glede na tiste dele vozila, ki se zaradi udarca niso deformirali.
3.1.1 V primeru, da vozilo poganja električni motor, se udarni preskus, predpisan v točki 3.1 te odredbe, izvede tako, da je glavno stikalo pogonske baterije vključeno. Poleg tega morajo biti med preskusom in po njem izpolnjeni še naslednji pogoji:
3.1.1.1 Posamezni elementi pogonske baterije morajo ostati pritrjeni na svojih mestih.
3.1.1.2 Tekoči elektrolit ne sme puščati v potniški prostor. Omejeno puščanje je sicer dovoljeno, vendar le na zunanjost vozila in pri tem v prvi uri po preskusu ne sme izteči več kot 7% celotne količine tekočega elektrolita iz pogonske baterije.
3.2 Pri udarcu preskusnega telesa, ki predstavlja maso zgornjega dela telesa voznika, ob dele krmilne naprave z relativno hitrostjo 24,1 km/h sila med krmilno napravo in preskusnim telesom ne sme presegati 1.111 daN.
3.3 Pri preskusu (skladno z dodatkom št. 5 pravilnika ECE R 12.03), ko udarna glava udari ob volanski obroč z relativno hitrostjo 24,1 km/h, pojemek udarne glave ne sme presegati 80 g kumulativno v trajanju več kot 3 milisekunde. Pojemek mora biti vedno manjši od 120 g z C.F.C. 600 Hz.
3.4 Volanski obroč mora biti konstruiran, izdelan in montiran tako, da:
3.4.1. pred preskusom, predpisanim v točkah 3.2 in 3.3 te odredbe, noben del površine volanskega obroča, ki je obrnjen proti vozniku in ki se ga je mogoče dotakniti s kroglo s premerom 165 mm, nima grobih površin, robovi pa so zaobljeni s polmerom, ki ni manjši od 2,5 mm;
3.4.1.1 po vsakem preskusu, izvedenem po zahtevah točk 3.2 in 3.3 te odredbe, noben del volanskega obroča, ki je obrnjen proti vozniku, nima grobih površin ali ostrih robov, ki bi lahko povzročili nevarnost ali povečali resnost poškodb voznika pri trčenju. Manjše površinske razpoke se pri tem ne upoštevajo.
3.4.1.1.1 V primeru, da je kateri od izpostavljenih delov, ki je montiran na togo ogrodje, narejen iz snovi s trdoto, manjšo od 50 Shore(A), veljajo zahteve iz točke 3.4.1.1 te odredbe samo za togo ogrodje.
3.3.2 Krmilna naprava mora biti konstruirana, izdelana in montirana tako, da nima posameznih delov (vključno z raznimi komandnimi vzvodi in stikali), kamor bi se med normalno vožnjo lahko zataknili deli obleke ali nakita voznika.
3.3.3 Največja sila pri preskušanju tistih delov krmilne naprave, ki niso predvideni kot izvirna oprema vozila in se preskušajo posebej, ne sme presegati največje sile, izmerjene pri preskušanju izvirne opreme homologiranega tipa avtomobila.
4 PRESKUŠANJE VOZILA
4.1 Preskušanje vozila po določilih te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 12.03. Ta pravilnik izhaja iz sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 12.03 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA VOZILA
5.1 Homologacija vozila po določilih te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 12.03. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96).
7 VELJAVNOST
7.1 Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati odredba o homologiranju osebnih vozil glede na zaščito voznika pred napravo za upravljanje vozila v primeru trčenja (št. 12.03) – (Uradni list RS, št. 5/95).
7.2 Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (za homologiranje tipa vozil).
7.2.1 Ta odredba se začne uporabljati od 1. oktobra 1998 dalje za vsa vozila, ki se prvič registrirajo v Republiki Sloveniji.
Št. 009-10/96-22
Ljubljana, dne 20. oktobra 1997.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
* Klasifikacija vozil po pravilnikih ECE je bila objavljena v prilogi št. 1 k odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96)

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti