Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997

Kazalo

3553. Odredba o homologiranju avtoplaščev za cestna motorna vozila in njihove priklopnike (št. 30.02), stran 5827.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US RS in 29/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju avtoplaščev za cestna motorna vozila in njihove priklopnike (št. 30.02)
1 SPLOŠNO
1.1 Avtoplašči za cestna motorna vozila in njihove priklopnike morajo biti homologirani v skladu s to odredbo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se nanaša na nove avtoplašče za osebna vozila in njihove priklopnike. Ne velja za avtoplašče, ki so izdelani za hitrosti, večje od 240 km/h.
3 ZAHTEVE
3.1 Mere avtoplaščev
3.1.1 Širina preseka avtoplašča
3.1.1.1 Širina preseka je opredeljena s formulo:
S = S(1) + K(A (A(1))
kjer je:
S širina preseka (v mm), merjena na merilnem platišču
S(1) nazivna širina preseka (v mm), kot je skladno s predpisi označena na boku avtoplašča
A širina (v mm) merilnega platišča po navedbi proizvajalca
A(1) širina (v mm) teoretičnega platišča;
A(1) je enaka S(1), pomnoženi z vrednostjo x po navedbi proizvajalca; za K se vstavi vrednost 0,4.
3.1.1.2 Za tiste tipe avtoplaščev, za katere je oznaka navedena v prvem stolpcu preglednice dodatka 5 pravilnika ECE R 30.02, pa velja tista širina preseka, ki je navedena v preglednici za posamezni avtoplašč.
3.1.2 Zunanji premer avtoplašča
3.1.2.1 Zunanji premer avtoplašča je določen s formulo:
D = d + 2H
kjer je
D zunanji premer (v mm)
d konstanta po točki 2.18.1.3 pravilnika ECE R 30.02 (v mm)
H nazivna višina preseka avtoplašča (v mm), H=0,01S(1)´R(a),
S(1) nazivna širina preseka avtoplašča (v mm)
R(a) presečno razmerje avtoplašča (višina/širina), kot je označeno na boku avtoplašča
3.1.2.2 Za tiste tipe avtoplaščev, za katere je oznaka navedena v prvem stolpcu preglednice dodatka 5 pravilnika ECE R 30.02, pa velja tisti zunanji premer, ki je naveden v preglednici za posamezni avtoplašč.
3.1.3 Postopek merjenja avtoplašča
3.1.3.1 Glavne mere avtoplašča je treba izmeriti po postopku, predpisanem v dodatku 6 pravilnika ECE R 30.02.
3.1.4 Predpisi za širino preseka avtoplašča
3.1.4.1 Skupna širina avtoplašča je lahko manjša od širine preseka avtoplašča, določene po postopku iz točke 3.1.1.
3.1.4.2 Skupna širina avtoplašča lahko presega širino preseka avtoplašča, določeno po postopku iz točke 3.1.1, za:
3.1.4.2.1 6% pri diagonalnih avtoplaščih
3.1.4.2.2 4% pri radialnih avtoplaščih
3.1.4.2.3 pri avtoplaščih, ki so opremljeni z zaščitnim rebrom, se lahko te vrednosti, dobljene s temi odstopanji, presežejo za 8 mm
3.1.5 Predpisi za zunanji premer avtoplašča
Zunanji premer avtoplašča ne sme biti manjši oziroma večji od vrednosti D(min) oziroma D(max), določenih s formulo:
D(min) = d + (2H´a)
D(max) = d + (2H´b)
3.1.5.1 Pri velikostih, ki so navedene v dodatku št. 5 pravilnika ECE R 30.02, velja:
H = 0,5 (D-d)
(glej 3.1.2.1)
3.1.5.2 za druge velikosti avtoplaščev, ki niso zajete v dodatku št. 5 ECE R 30.00, pa veljata vrednosti “d” in “H” po točki 3.1.2.1.
3.1.5.3 Koeficient “a” = 0,97,
koeficient “b” pa po preglednici:
----------------------------------------------------------------
           Radialni avtoplašči  Diagonalni avtoplašči
----------------------------------------------------------------
Normalni (cestni)
avtoplašči             1,04          1,08
----------------------------------------------------------------
3.2 Preskus zmogljivosti (obremenitev/hitrost)
3.2.1 Na vsakem avtoplašču je treba opraviti preskus zmogljivosti po določilih dodatka št. 7 pravilnika ECE R 30.02.
3.2.2 Avtoplašč, ki po preskusu zmogljivosti ne kaže znakov odstopanja tekalne plasti, razslojevanja posameznih plasti, odstopanja korda, odletavanja delov dezena ali preloma tekstilnega ogrodja, je ta preskus uspešno prestal.
3.2.3 Zunanji premer avtoplašča, izmerjen šest ur po zaključku preskusa zmogljivosti, ne sme odstopati za več kot ± 3,5% od vrednosti, izmerjene pred preskusom.
3.3 Kazalec obrabe
3.3.1 Vsak avtoplašč mora imeti najmanj šest prečnih vrst kazalcev obrabe, ki so nameščeni v približno enakih razmikih v glavnih utorih tekalne površine. Ti kazalci obrabe morajo biti izvedeni tako, da jih ni mogoče zamenjati z mostički med rebri oziroma bloki tekalne površine.
3.3.2 Za avtoplašče, ki se montirajo na platišča z nazivnim premerom do vključno 12”, so dovoljene samo štiri vrste kazalcev obrabe.
3.3.3 Kazalci obrabe morajo s točnostjo -0,00 mm do +0,60 mm pokazati, da so utori tekalne površine samo še 1,6 mm globoki.
3.3.4 Višina kazalcev obrabe se določa z razliko med oddaljenostjo tekalne površine od vrha kazalca obrabe in oddaljenostjo od dna utora.
4 PRESKUŠANJE AVTOPLAŠČEV
4.1 Preskušanje avtoplaščev po določilih te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 30.02. Ta pravilnik izhaja iz Sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 30.02 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA AVTOPLAŠČEV
5.1 Homologacija avtoplaščev po določilih te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 30.02. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96).
7 VELJAVNOST
7.1 Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o homologiranju avtoplaščev za cestna motorna vozila in njihove priklopnike (št. 30.02) – (Uradni list RS, št. 5/95).
7.2 Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-10/96-53
Ljubljana, dne 20. oktobra 1997.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti