Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997

Kazalo

3541. Odredba o homologiranju žarometov za cestna motorna vozila za asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen, ki so opremljeni z žarnicami kategorije R2 (št. 1.01), stran 5813.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US RS in 29/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju žarometov za cestna motorna vozila za asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen, ki so opremljeni z žarnicami kategorije R2 (št. 1.01)
1 SPLOŠNO
1.1 Žarometi za cestna motorna vozila z žarnico kategorije R2 morajo biti homologirani v skladu s to odredbo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se nanaša na žaromete za cestna motorna vozila, ki imajo lečo iz stekla ali pa iz umetne snovi.
3 ZAHTEVE
3.1 Vsak vzorec mora ustrezati zahtevam te odredbe.
3.2 Žarometi morajo biti izdelani tako, da zadržijo predpisane fotometrične lastnosti in dobro delujejo tudi, ko so izpostavljeni morebitnim tresljajem pri normalni rabi vozila.
3.3 Žarometi morajo biti opremljeni z napravo, ki omogoča pravilno nastavitev žarometa na vozilu, kot to določajo predpisi. Taka naprava ni nujna pri žarometih, pri katerih sta reflektor in leča neločljivo povezana in če je uporaba takih žarometov omejena na vozila, pri katerih je nastavitev žarometov zagotovljena na drug način. Če sta žaromet za dolgi svetlobni pramen in žaromet za kratki svetlobni pramen, ki imata vsak svojo žarnico, združena v skupno enoto, mora sistem za nastavitev omogočati nastavitev vsake optične enote posebej.
Seveda to ne velja za žaromete, katerih reflektorji so neločljivo povezani, vendar mora tak tip žarometa v celoti ustrezati zahtevam točke 6 pravilnika ECE R 1.01.
3.4 Deli žarometa, ki so predvideni za pritrditev žarnice v reflektor, morajo biti izdelani tako, da je tudi v temi mogoče pritrditi žarnico samo v predpisani legi.
Držalo žarnice mora ustrezati dimenzijskim karakteristikam, ki so navedene v naslednjih podatkovnih listah publikacije IEC 61-2:
---------------------------------------------------------------
Žarnica       Držalo          Podatkovna lista
---------------------------------------------------------------
R2          P45t-41             7005-95-1
---------------------------------------------------------------
HS1         PX43t              7005-34-1
---------------------------------------------------------------
3.5 Pri žarometih, ki so izdelani tako, da zadovoljujejo predpise za vožnjo po desni in za vožnjo po levi strani cestišča, je lahko nastavitev za določeno smer vožnje opravljena že pri proizvajalcu, lahko pa jo pozneje opravi tudi voznik. Ta nastavitev se lahko opravi na primer z zasukom optične enote za določen kot proti vozilu ali pa z zasukom žarnice za določen kot proti optični enoti. V vsakem primeru pa morata biti mogoči samo dve legi, in sicer ena za vožnjo po desni in druga za vožnjo po levi strani cestišča. Onemogočen pa mora biti vsak nenameravan zasuk ali pa nastavitev v neko vmesno lego. Če je mogoče postaviti žarnico v dve različni legi, morajo biti pritrdilni elementi žarnice izvedeni tako, da je pritrditev žarnice v vsaki od teh leg tako točna kot pri žarometih za samo eno smer vožnje.
3.6 Skladno z določili te odredbe je treba opraviti še dodatna preskušanja, s katerimi se zagotovi, da pri uporabi žarometa ne nastopijo prevelika odstopanja od fotometričnih lastnosti.
3.7 Skladnost z zahtevami točk 3.2 do 3.5 te odredbe se preverja samo vidno, po potrebi pa tudi s praktičnim preskusom.
3.8 Če je leča žarometa iz umetne snovi, je treba opraviti še preskuse po dodatku št. 7 pravilnika ECE R 1.01
4 PRESKUŠANJE ŽAROMETOV
4.1 Preskušanje žarometov po določilih te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 1.01. Ta pravilnik izhaja iz sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 1.01 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA ŽAROMETOV
5.1 Homologacija žarometov po določilih te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 1.01. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96).
7 VELJAVNOST
7.1 Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati odredba o homologiranju žarometov za cestna motorna vozila za asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen, ki so opremljeni z žarnicami kategorije R2 (št. 1.01) – (Uradni list RS, št. 5/95)).
7.2 Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-10/96-31
Ljubljana, dne 20. oktobra 1997.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti