Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997

Kazalo

3566. Odredba o homologiranju motorjev z notranjim zgorevanjem ali električnih pogonskih sklopov, namenjenih za pogon motornih vozil za prevoz oseb in za prevoz tovora glede na merjenje neto moči motorja oziroma največje ... (št. 85.00), stran 5869.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US RS in 29/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju motorjev z notranjim zgorevanjem ali električnih pogonskih sklopov, namenjenih za pogon motornih vozil za prevoz oseb in za prevoz tovora glede na merjenje neto moči motorja oziroma največje 30-minutne moči električnega pogonskega sklopa (št. 85.00)
1 SPLOŠNO
1.1 Postopek merjenja neto moči motorjev z notranjim zgorevanjem in električnih pogonskih sklopov, ki se uporabljajo za pogon motornih vozil, mora biti v skladu s to odredbo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se uporablja pri vseh motorjih z notranjim zgorevanjem kategorij * M in N za prikazovanje krivulje moči motorja po deklaraciji proizvajalca kot funkcije neto moči motorja v odvisnosti od vrtljajev motorja pri polni obremenitvi.
2.2 Med motorje z notranjim zgorevanjem po določilih te odredbe štejejo vse vrste batnih motorjev s premočrtnim gibanjem (razen motorjev s prostimi bati) in motorji z rotacijskim batom.
2.3 Med električne pogonske sklope po določilih te odredbe štejejo tisti električni pogonski sklopi, ki sestoje iz kontrolerja in motorja in so namenjeni kot edini pogon vozila.
3 ZAHTEVE
3.1 Splošne zahteve
3.1.1 Vsi deli, ki lahko vplivajo na moč pogonskega sklopa, morajo biti konstruirani, izdelani in vgrajeni tako, da kljub morebitnim vibracijam in drugim vplivom omogočajo, da motor v normalni rabi ustreza zahtevam te odredbe.
3.2 Meritve motorjev z notranjim zgorevanjem
3.2.1 Meritev neto moči motorja se pri motorjih z električnim vžigom (ottovih motorjih) opravi pri delovanju motorja s polnim plinom, pri dieselskih motorjih pa z visokotlačno črpalko za gorivo, nastavljeno na polno obremenitev. Pri tem morajo biti motorji opremljeni v skladu s tabelo 1 dodatka št. 5 pravilnika ECE R 85.00.
3.2.2 Za kar najbolj točno krivuljo moči je treba opraviti zadostno število meritev pri različnih vrtljajih motorja, v razponu od najnižjih do najvišjih po priporočilu proizvajalca motorja.
3.2.3 Pri meritvah je treba uporabiti gorivo, ki je na voljo na trgu. V primeru spora je treba uporabiti referenčno gorivo po določilih te odredbe.
3.2.4 Meritve morajo biti izvedene po določilih dodatka št. 5 pravilnika ECE R 85.00.
3.2.5 Testno poročilo mora vsebovati rezultate meritev in vse izračune, potrebne za določitev neto moči motorja, kot je to navedeno v prilogi dodatka št. 5 pravilnika ECE R 85.00, kot tudi podatke o karakteristikah motorja, navedene v dodatku št. 1 pravilnika ECE R 85.00.
3.3 Meritev neto moči in največje 30-minutne moči električnih pogonskih sklopov
Električni pogonski sklop mora biti opremljen v skladu z dodatkom št. 6 pravilnika ECE R 85.00. Napajanje električnega pogonskega sklopa mora biti izvedeno iz izvora enosmernega toka z največ 5-odstotnim padcem napetosti. Točno višino napetosti mora določiti proizvajalec vozila.
Če pogonska baterija omejuje največjo 30-minutno moč, je lahko največja 30-minutna moč električnega vozila manjša kot največja 30-minutna moč električnega pogonskega sklopa vozila, ki je na merjenju.
3.3.1 Določanje neto moči
3.3.1.1 Pred meritvijo morajo biti motor in vsa njegova oprema najmanj 2 uri na temperaturi 25 °C ±5 °C.
3.3.1.2 Neto moč se meri pri nastavitvi kontrolerja na polno moč.
3.3.1.3 Neposredni pred začetkom merjenja moči motorja mora teči motor tri minute na preskusni napravi in oddajati 80% največje moči pri številu vrtljajev, ki jih je priporočil proizvajalec.
3.3.1.4 Meritve je treba opraviti pri zadostnem številu različnih hitrosti motorja, da je mogoče čimbolj točno izrisati krivuljo moči med nič in največjo hitrostjo motorja, kot jo je določil proizvajalec. Celotno meritev je treba opraviti v 5 minutah.
3.3.2 Določanje največje 30-minutne moči
3.3.2.1 Pred meritvijo morajo biti motor in vsa njegova oprema najmanj 4 ure na temperaturi 25 °C ±5 °C.
3.3.2.2 Motor naj teče na preskusni napravi pri moči, ki jo je predvidel proizvajalec kot najprimernejšo za doseganje največje 30-minutne moči.
Hitrost motorja mora biti v področju, kjer je moč motorja večja od 90% največje moči, izmerjene po točki 3.3.1. te odredbe. To hitrost je treba prilagoditi priporočilu proizvajalca.
3.3.2.3 Hitrost in moč je treba zabeležiti. Moč mora biti v območju (5% od moči ob začetku meritve. Največje 30-minutna moč je povprečje moči v obdobju 30 minut.
3.4 Interpretacija rezultatov
3.4.1 Vrednosti za neto moč motorja in največjo 30-minutno moč električnega pogonskega sklopa, kot jih je navedel proizvajalec za neki tip motorja, se potrdijo, če od rezultatov, izmerjenih na preskušanem motorju v pooblaščenem laboratoriju, ne odstopajo za več kot ±2% pri največji moči in več kot ±4% na drugih merilnih točkah ob upoštevanju tolerance ±1,5% za vrtljaje motorja.
4 PRESKUŠANJE MOTORJA
4.1 Preskušanje motorja po določilih te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 85.00. Ta pravilnik izhaja iz sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 85.00 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA MOTORJA
5.1 Homologacija motorja po določilih te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 85.00. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
Ustreznost motorjev v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96).
7 VELJAVNOST ODREDBE
7.1 Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati odredba o homologiranju motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za pogon motornih vozil za prevoz oseb in za prevoz tovora, glede na merjenje neto moči motorja (št. 85.00) – (Uradni list RS, št. 35/94).
7.2 Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike slovenije.
Št. 009-10/96-49
Ljubljana, dne 20. oktobra 1997.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
* Klasifikacija vozil po pravilnikih ECE je bila objavljena v prilogi št. 1 k odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96)

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti