Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997

Kazalo

3546. Odredba o homologiranju vozil glede na pritrdišča varnostnih pasov (št. 14.03), stran 5817.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US RS in 29/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju vozil glede na pritrdišča varnostnih pasov (št. 14.03)
1 SPLOŠNO
1.1 Vozila kategorij* M in N morajo biti homologirana v skladu s to odredbo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se nanaša na pritrdišča varnostnih pasov za odrasle osebe na sedežih, ki so obrnjeni v smer vožnje, v vozilih kategorij M in N.
3 ZAHTEVE
3.1 Splošne zahteve
3.1.1 Pritrdišča varnostnih pasov morajo biti tako konstruirana, izdelana in nameščena, da:
3.1.1.1 omogočijo vgradnjo primernega varnostnega pasu. Pritrdišča varnostnih pasov na prednjih stranskih sedežih v vozilu morajo biti prirejena za varnostni pas z navijalcem (retraktorjem) in obešalom na zgornjem pritrdišču. Če so pritrdišča prirejena samo za določene vrste varnostnih pasov, mora biti to posebej navedeno v homologacijskem dokumentu;
3.1.1.2 čimbolj zmanjšajo nevarnost zdrsa pri pravilno nameščenem varnostnem pasu;
3.1.1.3 čimbolj zmanjšajo nevarnost poškodbe traku varnostnega pasu zaradi dotika z ostrimi trdimi deli vozila ali ogrodja sedeža;
3.1.1.4 vozilo pri normalni uporabi ustreza določilom te odredbe.
3.1.1.5 Pri pritrdiščih varnostnih pasov, ki lahko zavzamejo različne lege (da omogočijo potnikom vstop v vozilo), veljajo določila te odredbe samo za tiste lege, v katerih ta pritrdišča opravljajo dejansko funkcijo zadrževanja potnikov.
3.2 Najmanjše potrebno število pritrdišč varnostnih pasov
3.2.1 Vsako vozilo kategorij M in N (razen vozil kategorije M2 s skupno maso več kot 3,5 t in kategorije M3, ki imajo tudi posebna mesta za stoječe potnike) mora biti opremljeno s pritrdišči varnostnih pasov, ki ustrezajo zahtevam te odredbe.
3.2.2 Najmanjše število pritrdišč varnostnih pasov za vsak naprej obrnjen sedež je določeno v dodatku št. 6 pravilnika ECE R 14.03.
3.2.3 Razen za prednje sedeže sta pri stranskih sedežih vozil kategorije M1, ki so v dodatku št. 6 pravilnika ECE R 14.03 označeni z znakom Ø, dovoljeni tudi samo dve spodnji pritrdišči, če je med sedežem in najbližjo stransko steno vozila prehod, ki omogoča potnikom dostop do drugih delov vozila.
Prostor med sedežem in stransko steno se šteje kot prehod, če je razdalja med stransko steno pri zaprtih vratih in navpično ravnino, ki poteka skozi točko “R” in je vzporedna z vzdolžno osjo vozila, merjena pravokotno na vzdolžno navpično srednjo ravnino vozila, večja kot 500 mm.
3.2.4 Za prednje sredinske sedeže, ki so v dodatku št. 6 pravilnika ECE R 14.03 označeni z znakom *, zadoščata samo dve spodnji pritrdišči, če se vetrobransko steklo nahaja izven referenčnega območja, opisanega v dodatku št. 1 pravilnika ECE R 21. Če pa se vetrobransko steklo nahaja v referenčnem območju, morajo biti za tak sedež tri pritrdišča varnostnega pasu.
Vetrobransko steklo se glede pritrdišč varnostnih pasov šteje za del referenčnega območja, če lahko pride pri preskusu po metodi, opisani v dodatku št. 1 pravilnika ECE R 21, v statični dotik s preskusno napravo.
3.2.5 Pri vseh sedežih, ki so v dodatku št. 6 pravilnika ECE R 14.03 označeni z znakom #, mora biti vsak izpostavljen sedež opremljen z dvema spodnjima pritrdiščema.
3.2.6 Za “izpostavljen sedež” se šteje tisti sedež, pred katerim ni “zaščitnega zaslona” v prostoru, ki se nahaja:
– med dvema vodoravnima ravninama, od katerih ena poteka skozi točko “H”, druga pa 400 mm nad njo;
– med dvema navpičnima vzdolžnima ravninama, ki potekata simetrično glede na točko “H” in sta med seboj oddaljeni 400 mm;
– za prečno navpično ravnino v oddaljenosti 1,3 m od točke “H”.
Po določilih tega predpisa se kot “zaščitni zaslon” šteje površina ustrezne trdnosti, ki nima odprtin, skozi katere bi lahko v vzdolžni vodoravni smeri v poljubni točki zgoraj opisanega prostora projicirali kroglo s premerom 165 mm.
Sedež šteje za “izpostavljen”, če je skupna površina delov kombiniranega zaščitnega zaslona v zgoraj opisanem prostoru manjša kot 800 cm2.
3.2.7 Za preklopne pomožne sedeže in vse sedeže poljubnega vozila kategorij, za katere ne veljajo določila točk 3.2.1 do 3.2.5 te odredbe, niso predpisana pritrdišča za varnostne pasove. Če pa je vozilo kljub temu opremljeno z varnostnimi pasovi, morajo njihova pritrdišča ustrezati zahtevam te odredbe. V tem primeru zadoščata za vsak sedež samo dve spodnji pritrdišči.
4 PRESKUŠANJE VOZILA
4.1 Preskušanje vozila po določilih te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 14.03. Ta pravilnik izhaja iz sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 14.03 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA VOZILA
5.1 Homologacija vozila po določilih te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 14.03. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96).
7 VELJAVNOST
7.1 Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o homologiranju vozil glede na pritrdišča varnostnih pasov (št. 14.02) – (Uradni list RS, št. 5/95).
7.2 Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-10/96-34
Ljubljana, dne 20. oktobra 1997.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
* Klasifikacija vozil po pravilnikih ECE je bila objavljena v prilogi št. 1 k odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96)

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti