Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997

Kazalo

3577. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Čentiba, stran 5880.

Na podlagi 3. člena zakon o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) 3., 34. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/91) ter odločitve krajanov KS Čentiba na referendumu, dne 23. 11. 1997 je Svet krajevne skupnosti Čentiba na 16. seji dne 14. 11. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Čentiba
1. člen
Na podlagi odločitve delovnih ljudi in občanov Krajevne skupnosti Čentiba na referendumu dne 23. 11. 1997, se uvede krajevni samoprispevek za obdobje petih let, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila za realizacijo naslednjih programov:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije meteornih in odpadnih voda;
– vzdrževanje vaških poti in cest, hudournikov in mostov;
– plačilo komunalnih storitev;
– finansiranje krajevne samouprave.
3. člen
Zavezanci plačila krajevnega samoprispevka so delovni ljudje in občani s stalnim bivališčem v KS Čentiba in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;
– 5% od katastrskega dohodka;
– 1% od pokojnin;
– 2% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov s stalnim bivališčem ali sedežem dejavnosti v KS Čentiba;
– 2% od povprečne neto plače v RS enkrat letno občani na začasnem delu v tujini.
4. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni občani, ki izpolnjujejo pogoje iz 12. člena zakona o samoprispevku.
5. člen
Samoprispevek, ki se plačuje od plač in pokojnin, obračunava in odteguje izplačevalec plač in pokojnin.
Samoprispevek, ki se plačuje od katastrskega dohodka in od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov obračunava Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Lendava.
Samoprispevek od zaposlenih v tujini, odmerja svet krajevne skupnosti, ki o višini ter roku plačila obvesti vsakega zavezanca.
Ob vsakem obračunu samoprispevka se KS Čentiba dostavi seznam zavezancev.
6. člen
Sredstva, ki se zbirajo iz naslova samoprispevka, se nakazujejo na žiro račun Krajevne skupnosti Čentiba, št. 51920-842-059-82180.
7. člen
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov. Izterjavo bo opravila Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Lendava.
8. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Čentiba in o tem najmanj enkrat letno poroča na zboru krajanov.
Po izteku obdobja, za katero se uvede samoprispevek, se sestavi zaključni račun in se predloži v obravnavo zboru krajanov.
9. čeln
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Čentiba, dne 25. novembra 1997.
Predsednik
Sveta KS Čentiba
Jože Kocon l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti