Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997

Kazalo

3584. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Višnja Gora, za financiranje modernizacije krajevnih cest Kalce-Vrh pri Višnji Gori, vas Kriška vas, del Sokolske ulice in Jurčičeve poti in del Turnherjeve ..., stran 5888.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba US U-I.-47/94-12, 38/96 in 43/96 – odločba US – U-I.-266796) in 24. ter 43. člena statuta Krajevne skupnosti Višnja Gora, je Svet krajevne skupnosti Višnja Gora na 22. seji dne 24. 11. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi posebnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Višnja Gora, za financiranje modernizacije krajevnih cest Kalce–Vrh pri Višnji Gori, vas Kriška vas, del Sokolske ulice in Jurčičeve poti in del Turnherjeve ulice v Višnji Gori, za financiranje utrditve lokalne ceste Mlake–Sela–Velika Dobrava in za financiranje javne razsvetljave v naselju G3 v Višnji Gori
1. člen
Uvede se posebni samoprispevek za financiranje modernizacije krajevnih cest Kalce–Vrh pri Višnji Gori, vas Kriška vas, del Sokolske ulice in Jurčičeve poti in del Turnherjeve ulice v Višnji Gori, za financiranje utrditve lokalne ceste Mlake–Sela–Velika Dobrava in za financiranje javne razsvetljave v naselju G3 v Višnji Gori.
2. člen
Posebni samoprispevek se uvede za zavezance iz območij vasi: Gorenje Brezovo, Vrh pri Višnji Gori (delno), Kriška vas, Sela in Višnja Gora (delno).
3. člen
Posebni samoprispevek bodo plačali posamezniki, ki so v 7. členu tega sklepa poimensko navedeni.
4. člen
Posameznik plača posebni samoprispevek v višini, ki je naveden v 7. členu tega sklepa in je bil dogovorjen med udeleženci referenduma.
5. člen
Posebnega samoprispevka ne plačujejo tisti zavezanci, ki so svojo obveznost že poravnali.
6. člen
Zavezanci posebnega samoprispevka lahko prevzeto obveznost poravnajo v dveh obrokih. Prvi del plačila zapade v plačilo 30. 11. 1997 drugi del pa 15. 12. 1997.
7. člen
Posebni samoprispevek plačajo zavezanci v zneskih, ki so navedeni v naslednjem seznamu:
-------------------------------------------------------------------------------
Zap.  Priimek in ime    Naslov                  Obveznost
št.                                    v SIT
-------------------------------------------------------------------------------
1.   Biščak Ivan      Gorenje Brezovo 8a, Višnja Gora      141.000
2.   Biščak Anica     Gorenje Brezovo 8a, Višnja Gora      141.000
3.   Ceglar Matija     Gorenje Brezovo 2, Višnja Gora       282.000
4.   Grum Slavko      Gorenje Brezovo 7, Višnja Gora       141.000
5.   Grum Silva      Gorenje Brezovo 7, Višnja Gora       141.000
6.   Nograšek Jože     Gorenje Brezovo 5, Višnja Gora       282.000
7.   Štibernik Jože    Gorenje Brezovo 3.a, Višnja Gora      282.000
8.   Kozlevčar Joži    Gotska 9, 1107 Ljubljana          94.000
9.   Rotar Janez      Podsmreka 10, Dobrova            94.000
10.  Černelič Ivana    Šarhova 14, Ljubljana            94.000
11.  Vovk Žarko      Gorenje Brezovo 8, Višnja Gora       141.000
12.  Vovk Jože       Gorenje Brezovo 8, Višnja Gora       141.000
13.  Zajc Anton      Gorenje Brezovo 4 , Višnja Gora      282.000
14.  Cilenšek Tone     Vir pri Stični 10, Iv. Gorica       206.000
15.  Dremelj Rudi     Gorenje Brezovo 11, Višnja Gora      282.000
16.  Erjavec Jože     Vrh pri Višnji Gori 20, Višnja Gora    141.000
17.  Brvar Ivan      Fabianijeva 13, Ljubljana          60.000
18.  Zupančič Cveto    Vrh pri Višnji Gori 22, Višnja Gora    141.000
19.  Zupančič Vida     Vrh pri Višnji Gori 21, Višnja Gora    141.000
20.  Vidmar Andrej     Vrh pri Višnji Gori 67, Višnja Gora     94.000
21.  Jaklič Janez     Kriška vas 1, Višnja Gora          57.000
22.  Čauševič Mujo     Kriška vas 2, Višnja Gora          57.000
23.  Virant Jože      Kriška vas 3, Višnja Gora          57.000
24.  Novak Slavko     Kriška vas 4, Višnja Gora          57.000
25.  Hrovat Jasna     Kriška vas 5, Višnja Gora          57.000
26.  Jeršin Jože      Kriška vas 6, Višnja Gora          57.000
27.  Jaklič Silvo     Kriška vas 7, Višnja Gora          57.000
28.  PGD Kriška vas    Kriška vas 10, Višnja Gora         65.000
29.  Strnad Dušan     Kriška vas 11, Višnja Gora         57.000
30.  Erjavec Brane     Kriška vas 12, Višnja Gora         57.000
31.  Garbas Marija     Kriška vas 14, Višnja Gora         57.000
32.  Pirc Jože       Kriška vas 15, Višnja Gora         57.000
33.  Zupančič Jože     Kriška vas 17, Višnja Gora         57.000
34.  Tomažič Rafael    Kriška vas 18, Višnja Gora         57.000
35.  Jeršin Janez     Kriška vas 19, Višnja Gora         57.000
36.  Zupančič Marjan    Kriška vas 24, Višnja Gora         57.000
37.  Pavlin Emil      Privoz 6, Ljubljana             57.000
38.  Benec Franjo     Andričeva 11, Ljubljana           27.000
39.  Dovžan Dušan     Carja Dušana 14, Ljubljana         30.000
40.  Momirski Draga    Jakčeva 24, Ljubljana            15.000
41.  Dežman Jože      Turnherjeva 14, Višnja Gora         82.000
42.  Dežman Stanislav   Turnherjeva 14, Višnja Gora         81.000
43.  Ilić Rado       Turnherjeva 16, Višnja Gora         82.000
44.  Ilić Silva      Turnherjeva 16, Višnja Gora         81.000
45.  Tabaković Zugdija   Turnherjeva 18, Višnja Gora        163.000
46.  Čož Anton       Turnherjeva 19, Višnja Gora         63.000
47.  Godeša Franc     Turnherjeva 3, Višnja Gora         30.000
48.  Koricki Janez     Turnherjeva 2, Višnja Gora         10.000
49.  Turk Slavko      Turnherjeva 6, Višnja Gora          9.000
50.  Štimec Mirko     Turnherjeva 21, Višnja Gora         18.000
51.  Jakšič Jože      Cesta dveh cesarjev 176, Ljubljana     62.000
52.  Jakšič Marija     Cesta dveh cesarjev 176, Ljubljana     61.000
53.  Gulan Marija     Mestni Trg 6, Višnja Gora          30.000
54.  Bosnić Valentin    Na jami 8, Ljubljana             9.000
55.  Kotar Miro      Jurčičeva ulica 7, Višnja Gora       10.000
56.  Ambrož Anton     Sela 4, Višnja Gora            188.000
57.  Cimerman Olga     Kriva pot 37, Lj.-Polje           94.000
58.  Globokar Metod    Cikava 38, Šmarje Sap            47.000
59.  Janežič Franc     Sela 8, Višnja Gora            188.000
60.  Janežič Marija    Sela 8, Višnja Gora            188.000
61.  Janežič Jože     Jamnikarjeva 41, Ljubljana         47.000
62.  Kastelic Vilijem   Sela 7, Višnja Gora            188.000
63.  Kastelic Joža     Sela 7, Višnja Gora            188.000
64.  Kastelic Albin    Sela 6, Višnja Gora            188.000
65.  Kastelic Miran    Sela 10, Višnja Gora            188.000
66.  Kastelic Franc    Litijska 351, Ljublajna          188.000
67.  Kermavner Tone    Mikuževa 8, Ljubljana            94.000
68.  Omahen Franc     Sela 2, Višnja Gora            188.000
69.  Omahen Marija     Sela 2, Višnja Gora            188.000
70.  Stojakovič Milan   Adamičeva 11, Grosuplje           47.000
71.  Travnik Karel     Sela 3, Višnja Gora            188.000
72.  Travnik Milan     Sela 3, Višnja Gora            188.000
73.  Travnik Vinko     Grintovec 42, Višnja Gora          94.000
74.  Travnik Marjan    Grintovec 41, Višnja Gora          47.000
75.  Vrhovec Karel     Sela 1, Višnja Gora             94.000
76.  Novak Andrej     Cesta talcev 9, Višnja Gora         30.000
77.  Zupančič Matjaž    Cesta talcev 7, Višnja Gora         30.000
78.  Zupančič Tone     Cesta talcev n.h, Višnja Gora        30.000
79.  Vrhovec Roman     Cesta talcev 21, Višnja Gora        30.000
80.  Jelenc Janez     Cesta talcev 23, Višnja Gora        30.000
81.  Kovačič Alojz     Cesta talcev 25, Višnja Gora        30.000
82.  Gorše Jože      Cesta talcev 29, Višnja Gora        30.000
83.  Jevnikar Andrej    Cesta talcev 17, Višnja Gora        30.000
84.  Javornik Jože     Cesta talcev 5, Višnja Gora         30.000
85.  Tomžin Janez     Cesta talcev 11, Višnja Gora        30.000
86.  Vrhovec Silvo     Cesta talcev19, Višnja Gora         30.000
87.  Gorše Tone      Cesta talcev 27, Višnja Gora        30.000
88.  Bernik Marjan     Cesta na Polževo 15, Višnja Gora      30.000
89.  Fortun Marjan     Partizanska ulica 1, Višnja Gora      30.000
90.  Brčan Jože      Partizanska ulica 4, Višnja Gora      30.000
91.  Lalič Dušan      Partizanska ulica 6, Višnja Gora      30.000
92.  Zupančič Bogo     Partizanska ulica 11, Višnja Gora      30.000
93.  Primc Alojz      Partizanska ulica 15, Višnja Gora      30.000
94.  Ulčar Mirko      Partizanska ulica 18, Višnja Gora      30.000
95.  Somrak Aleš      Partizanska ulica 21, Višnja Gora      30.000
96.  Podržaj Jožica    Partizanska ulica 22, Višnja Gora      30.000
97.  Kolenc Jože      Partizanska ulica 25, Višnja Gora      30.000
98.  Kum Darko       Partizanska ulica 24, Višnja Gora      30.000
99.  Bogataj Vinko     Partizanska ulica 20, Višnja Gora      30.000
100.  Ban Cvetka      Partizanska ulica 7, Višnja Gora      30.000
101.  Murk Slavko      Partizanska ulica 26, Višnja Gora      30.000
102.  Bitenc Jože      Partizanska ulica 2, Višnja Gora      30.000
103.  Glažar Milan     Partizanska ulica n.h., Višnja Gora     30.000
104.  Igić Cveto      Partizanska ulica n.h., Višnja Gora     30.000
105.  Simon Matjaž     Partizanska ulica 23, Višnja Gora      30.000
106.  Bon Severina     Partizanska ulica 3, Višnja Gora      30.000
107.  Kovač Andrej     Partizanska ulica n.h., Višnja Gora     30.000
108.  Nartnik Marija    Lesno Brdo 42, Vrhnika           30.000
109.  Babič Slobodan    Mestni trg 49, Višnja Gora         20.000
110.  Šadl Karla      Mestni trg 53, Višnja Gora         20.000
111.  Zupanc Jožefa     Mestni trg 47, Višnja Gora         10.000
112.  Zupančič Alojz    Mestni trg 32, Višnja Gora         20.000
113.  Zupančič Rudolf    Mestni trg 26, Višnja Gora         10.000
114.  Potokar Martin    Mestni trg 25, Višnja Gora         20.000
115.  Petrovčič Ivan    Mestni trg 27, Višnja Gora         20.000
116.  Novak Jože      Mestni trg 7, Višnja Gora          20.000
117.  Kovačič Rudi     Mestni trg 9, Višnja Gora          20.000
118.  Perko Janez      Mestni trg 16, Višnja Gora         20.000
119.  Ambrož Franc     Mestni trg 18, Višnja Gora         20.000
120.  Planinšek Marija   Mestni trg 23, Višnja Gora         10.000
121.  Bajrić Jusuf     Mestni trg 55, Višnja Gora         20.000
122.  Gorše Anica      Mestni trg 5, Višnja Gora          20.000
123.  Grum Marinka     Mestni trg 11, Višnja Gora         20.000
124.  Pirnat Jože      Mestni trg 10, Višnja Gora         20.000
125.  Lokar Škarget     Valera Novo Polje 22, Lj-Polje       20.000
126.  Skubic Tone      Mestni trg 25, Višnja Gora         20.000
127.  Pucihar France    Mestni trg 33, Višnja Gora         20.000
128.  Malnar Marija     Mestni trg 39, Višnja Gora         10.000
129.  Trgovina Sonček    Mestni trg 18, Višnja Gora         10.000
130.  Koporc Leon,     Vrhovčeva 3, Ljubljana           20.000
131.  Strojan Ivica     Mestni trg 28, Višnja Gora         10.000
132.  Bernik Andrej     Mestni trg 18, Višnja Gora         10.000
133.  Košak Franc      Mestni trg 35, Višnja Gora         20.000
134.  Vrančič Bogdan,    Marija Mestni trg, Višnja Gora       20.000
135.  Rus Jože       Mestni trg 31, Višnja Gora         43.500
136.  Rus Stane       Mestni trg 31, Višnja Gora         20.000
137.  Šuntajs Matjaž    Mestni trg 3, Višnja Gora          20.000
138.  Pišec Klaus      Mestni trg, Višnja Gora           20.000
139.  Pilko Anton      Mestni trg, Višnja Gora           20.000
140.  Avdič Rufad      Mestni trg 41, Višnja Gora         10.000
141.  Čančar Miro      Mestni trg 25, Višnja Gora         20.000
142.  Gliha Rajko      Mestni trg 17, Višnja Gora         10.000
143.  Kastelic Anton    Dedni Dol 3, Višnja Gora          20.000
144.  Turk Marko      Turnherjeva 6, Višnja Gora         41.000
145.  Fabjan Ljubica    Cesta dol. odreda 1, Višnja Gora      10.000
146.  Kocmur Andrej     Sokolska ul. 19, Višnja Gora        20.000
147.  Zaletel Anton     Sokolska ul. 22, Višnja Gora        20.000
148.  Zrimšek Marija    Sokolska ul. 14, Višnja Gora        20.000
149.  Kastelic Janez    Sokolska ul. 20, Višnja Gora        82.000
150.  Pajk Marija      Sokolska ul. 24, Višnja Gora        20.000
151.  Divjak Stane     Sokolska ul. 16, Višnja Gora        20.000
152.  Bonifer Vilma     Sokolska ul. 12, Višnja Gora        20.000
153.  Dremelj Janez     Sokolska ul. 10, Višnja Gora        20.000
154.  Jović Nada      Sokolska ul. 2, Višnja Gora         20.000
-------------------------------------------------------------------------------
8. člen
Zavezancem se plačani zneski posebnega samoprispevka odštevajo od osnove dohodnine (7. člen zakona o dohodnini Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 in 7/95).
9. člen
Sredstva posebnega samoprispevka se nakazujejo na žiro računu KS Višnja Gora, št. 50130-645-000-0066003.
10. člen
Sredstva zbrana s posebnim samoprispevkom so strogo namenska in se uporabljajo izključno za namene iz 1. člena tega sklepa.
11. člen
S sredstvi posebnega samoprispevka razpolaga Svet krajevne skupnosti Višnja Gora, ki je odgovoren za zbiranje sredstev, za nadzor nad zbiranjem in njihovo porabo in izvajanje del. Ta je dolžan po zaključku del poročati zavezancem na zboru občanov o uporabi s posebnim samoprispevkom zbranih sredstev.
12. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 635
Višnja Gora, dne 24. novembra 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Višnja Gora
Matjaž Zupančič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti