Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2400. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Češki republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2401. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

BANKA SLOVENIJE

2402. Sklep o zamenjavi poškodovanih eurobankovcev
2403. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi

OBČINE

Bovec

2404. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2019

Črenšovci

2405. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za goveji hlev v Gornji Bistrici

Ljubljana

2406. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o poslovnem času in uradnih urah v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana

Medvode

2407. Sklep o uskladitvi Cenika storitev na pokopališčih v Občini Medvode

Piran

2408. Sklep o določitvi cen pogrebne tržne dejavnosti Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o.

Sevnica

2409. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območja II., III., IV. – Šmarje
2410. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe – kmetija Jazbec

Škofljica

2411. Sklep o izdelavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja 11-01 Pijavski hrib

Šmarješke Toplice

2412. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Šmarješke Toplice

Žalec

2413. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod – 2. sprememba
2414. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti