Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019

Kazalo

P 29/2018 Os-2627/19, Stran 1744
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v pravdni zadevi tožeče stranke Trap klub Ilirska Bistrica, Dolnji Zemon 91C, 6250 Ilirska Bistrica, ki jo zastopa Odvetniška družba Žejn d.o.o. iz Ljubljane zoper toženo stranko: 1. Dragica Žnidaršič, Stritarjeva ulica 33, 6250 Ilirska Bistrica, 2. Borjana Varja Koželj, Podlubnik 329, 4220 Škofja Loka, 3. Marija Innocenzo, Via Michele Amatore 9, Rosignano Monferrato, Italija, 4. Rozalija Bučar, Na griču 15, 8350 Dolenjske Toplice, 5. Branka Kljun, Rozmanova ulica 66B, 6000 Koper, 6. Natalija Mezgec, Kidričeva ulica 4, 6250 Ilirska Bistrica, 7. Velko Vilko Zidar, Topolc 8, 6250 Ilirska Bistrica, 8. Rosana Pagliano, Via dela Vittoria 3, Rosignano Monferrato, Italija, sedaj neznanega bivališča, 9. Biserka Pokla, Podgraje 63A, 6250 Ilirska Bistrica in 10. Dalibor Paliska, Dolenje pri Jelšanah 23, 6254 Jelšane, od katerih 1., 2., 4., 5., 6., 7., 9. in 10. toženca zastopa odvetnik Valter Urbančič iz Ilirske Bistrica zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja (pcto. 3.381,00 EUR), po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika osmi toženki Rosani Pagliano, Via dela Vittoria 3, Rosignano Monferrato, Italija, sedaj neznanega bivališča, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, s sklepom z dne 10. 7. 2019 osmi toženki postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika mag. Boštjana Štrasnerja, Partizanska cesta 17, 6210 Sežana, ki bo osmo toženko v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler osma toženka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 10. 7. 2019